velikost textu

Závěrečné projekty pro rok 2017

 
Strana: / 2
> >|
Počet projektů: 19
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Hodnocení 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 
▼▲Vedoucí 

▼▲Název
Detail výsledků
341615 
Splněný 
PedF 
A-PP 
Kadrnožková, Monika 
Greger, David 

Přidělování učitelů do jednotlivých tříd v kontextu diferencovaného školského systému ČR
Detail výsledků
33715 
Splněný 
PedF 
A-PP 
Hradilová, Tereza 
Hádková, Kateřina 

Kvalita života osob se sluchovým postižením
Detail výsledků
241815 
Splněný 
PedF 
A-PP 
Kotvová, Miroslava 
Hádková, Kateřina 

Zraková paměť jako determinant rozvoje komunikačních kompetencí a kompetencí k učení u žáků se sluchovým postižením
Detail výsledků
1756214 
Splněný 
PedF 
A-PP 
Bernoldová, Jana 
Strnadová, Iva 

Mateřství žen s mentálním postižením: Analýza dostupné podpory a faktorů ovlivňujících plnění mateřské role.
Detail výsledků
279515 
Splněný 
PedF 
A-PP 
Dvořáková, Radka 
Vančata, Václav 

Výuka paleoantropologie a evoluční antropologie na 2. a 3. stupni a postoje učitelů k této problematice
Detail výsledků
770216 
Mimořádně dobrý 
PedF 
A-HN 
Martinková, Dagmar 
Čornejová, Ivana 

Sběr posledních pramenů v oblastech osídlení volyňských Čechů po 2.světové válce
Detail výsledků
178515 
Splněný 
PedF 
A-PP 
Šťastný, Vít 
Walterová, Eliška 

Fenomén stínového vzdělávání na středních školách
Detail výsledků
640916 
Splněný 
PedF 
A-HN 
Procházka, Karel Jan 
Nedělka, Michal 

Přínos kantorské hudební tvorby pro současnou generaci
3815 
Hodnocení odloženo 
PedF 
A-PP 
Svatošová, Zuzana 
Fulková, Marie 

Gender ve výtvarné výchově
Detail výsledků
327615 
Splněný 
PedF 
A-PP 
Moraová, Hana 
Bendl, Stanislav 

Výzkum kulturního obsahu učebnic matematiky pro ZŠ a nižší gymnázia
Detail výsledků
84214 
Splněný 
PedF 
A-PP 
Whitcroft, Ladislava 
Wildová, Radka 

Mezinárodní trendy ve výuce čtenářských strategií a jejich možná aplikace v českých školách
Detail výsledků
1574414 
Splněný 
PedF 
A-PP 
Doležalová, Eliška 
Šmejkalová, Martina 

Vývoj syntaxe psané češtiny u žáků staršího školního věku
435316 
Hodnocení odloženo 
PedF 
A-PP 
Horáčková, Markéta 
Šmejkalová, Martina 

Písemné vyjadřování středoškolských žáků se specifickými poruchami učení
Detail výsledků
341115 
Splněný 
PedF 
A-PP 
Hybšová, Aneta 
Teodoridis, Vasilis 

Statistická gramotnost studentů biologie na přírodovědeckých a pedagogických fakultách českých univerzit
Detail výsledků
239715 
Mimořádně dobrý 
PedF 
A-PP 
Bartošková, Magda 
Preiss, Marek 

Pozitivní vliv depresivní poruchy na komplexní analytické kognitivní schopnosti
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20
  > >|