velikost textu

Výsledky projektu Analýza písemně zpracovaných příprav na hodinu pro efektivní přípravu učitelů pro integrovanou výuku

Výsledky

▼▲Typ výsledku ▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 12 zázn.)
Procházková, Lenka. Analýza příprav na hodinu CLIL. Praha: LIKA KLUB, s. r. o., 2016. 68 s. [Kniha]
Publikace ve stručnosti prezentuje metodologii výzkumu, představuje jeho výsledky a je doplněna o pět konkrétních příprav na hodinu s komentářem autorů přípravy, učitelů, kteří přípravy učili, i autorů výzkumu.

ISBN 978-80-8606996-8
Procházková, Lenka. OVERCOMING THE AFFECTIVE BARRIERS TO CLIL IN MATHEMATICS TEACHER TRAINEES . In Igor Krejčí, Martin Flégl, Milan Houška . Proceedings of the 12th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2015. : Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 460–467. ISBN 978-80-213-2560-9. [Článek ve sborníku]
Procházková Tejkalová, Lenka. Lesson Plan Analysis Study. In přijato k tisku, viz příloha. ThinkCLIL. : Università Ca' Foscari, 2016. s. ?–?. [Článek ve sborníku]
Procházková, Lenka. LINGUISTIC AND CULTURAL ASPECTS OF MATHEMATICS TEACHER TRAINEES' CLIL LESSON PLANS. In Nedoma, Radek. Sborník příspěvků ze IV. mezinárodní konference konané 26. listopadu 2014 v Brně. : Univerzita obrany, Brno, 2014. s. 255–263. ISBN 978-80-7231-982-4. [Článek ve sborníku]
Procházková, Lenka. Integrovaná výuka matematiky a cizího jazyka na PedF UK. In Bastl, Bohumír; Lávička, Miroslav. 14. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. : Vydavatelský servis, Plzeň, 2014. s. 163–168. ISBN 978-80-86843-46-9. [Článek ve sborníku]
Prochazkova, Lenka. Usefulness of shared CLIL lesson plans. In Milan Houška, Igor Krejčí, Martin Flégl. Efficiency and Responsibility in Education 2014 - Proceedings. : Czech University of Life Sciences Prague, 2014. s. 609–615. ISBN 978-80-213-2468-8. [Článek ve sborníku]
Prochazkova, Lenka. CLIL implementation and methodological support in the Czech Republic. In Coonan, Carmel Mary. ThinkCLIL 2014. : v tisku, 2015. s. v tisku–v tisku. [Článek ve sborníku]
Procházková, Lenka, Poster "Language Showers in Primary Mathematics" prezentovaný na konferenci SEMT2015; text posteru publikovaný v Proceedings of the International Symposium Elementary Mathematics Teaching, SEMT ´15, Praha, 16.8.2015 - 21.8.2015, editors: J. Novotná, H. Moraová, International symposium Elementary Math Teaching SEMT ´15. Proceedings, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha, 2015 Poster prezentoval data získaná v rámci výzkumu pro první stupeň. Tato data nebyla zařazena do celkových výsledků výzkumu (zaměřeného jinak na 9. ročník ZŠ), ale poskytla zajímavý vhled na realizaci příprav CLIL pro 1. stupeň. [Jiný výsledek]
Procházková, Lenka, Tool for Lesson Plan Analysis - Mathematics Teacher Traineees as Designers of Original CLIL Materials. Poster prezentovaný na CERME9. in Proceedings of the CERME9 Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Praha, 4.2.2015 - 8.2.2015, editor(s): Konrad Krainer, Naďa Vondrová, Charles University in Prague, Faculty of Education and ERME, Praha, 2016 [Jiný výsledek]
Procházková, Lenka, Efektivní nástroje pro tvorbu materiálů CLIL. Proběhlo školení rodilých mluvčích a českých učitelů (v rámci 12-hodinového semináře NIDV). V souvislosti s průběžnými výsledky projektu byli učitelé interaktivně seznámeni s různými aspekty vytváření příprav a materiálů na hodiny CLIL. [Jiný výsledek]
Procházková, Lenka, Nástroje výzkumu a jeho průběžné výsledky byly prezentovány a diskutovány v rámci Podzimní doktorandské školy KMDM PedF UK (17.-19.10.2014, Zlenice). [Jiný výsledek]
Procházková, Lenka, Materiály zpracované v rámci řešeného grantu byly využity pro školení učitelů v rámci konference Ideas That Work (8. 11. 2014, Plzeň, 230 účastníků). Byl představen systém pro analýzu příprav, učitelé ho testovali na konkrétních materiálech. [Jiný výsledek]