velikost textu

Výsledky projektu Stav bilaterálního vnímání a kontaktů Československa a států Střední Ameriky (Guatemala, Honduras, Kostarika, Nicaragua, Salvador) a vytváření vzájemného obrazu mezi veřejností v období poslední fáze existence Československa (po r. 1968).

Závěrečná práva

V rámci realizovaného projektu byly shromážděny a prozkoumány všechny přístupné fondy archivu MZV (v zákonně dostupném období) a byl realizován také výzkum periodik v Národní knihovně ČR.

Zároveň bylo realizováno několik zahraničních studijních pobytů ve všech středoamerických státech, za účelem pořízení digitálních záznamů dokumentů, které se váží ke vztahové problematice s ČSR.
Výzkum byl realizován celkem v 18 středoamerických institucích.
Honduras: Archiv MZV, Národní knihovna
Kostarika: Archiv MZV, Národní archiv, Knihovna Instituto de María Peralta, Knihovna Zákonodárného shromáždění Kostariky (Biblioteca Monseñor Sanabria Martínez)
Salvador: archiv MZV, knihovna MZV, osobní archiv Jorge Arias Gómeze
Nicaragua: Archiv MZV, Národní archiv, Centrální dokumentační archiv (Banco Central), Univerzitní knihovna UCA (Universidad Centroamericana), Institut historie Nicaraguy a Střední Ameriky IHNCA UCA
Guatemala: Archiv a knihovna MZV, Hlavní archiv Střední Ameriky (Archivo general de Centroamérica), Národní hemerotéka, Knihovna Latinskoamerické fakulty sociálních věd (FLACSO).

Za stěžejní k úspěšné realizaci výzkumu považujeme fakt, že se podařilo navázat spolupráci s celou řadou odborných institucí ve Střední Americe, což nám umožnilo lepší lokalizaci archivních dokumentů v této oblasti a poskytlo cennou možnost konzultací s odborníky.

Na základě získaných informací jsme schopni sledovat politický, ekonomický i kulturní náhled na tehdejší Československo a vice versa.
V roce 2010 jsme zorganizovali mezinárodní konferenci na téma Stát a identita ve Střední Americe a prezentovali část výsledků projektu. K publikování jsme připravili dva odborné články. V rámci diplomového semináře SIASu jsme realizovali dvě přednášky pro studenty UK. Vzhledem k obrovskému množství pořízených materiálů (zahraniční výzkum byl ukončen v září 2010) na dokončení monografie (disertační práci) ještě pracujeme – její odevzdání je plánováno v tomto ak.roce.

Výsledky

▼▲Typ výsledku ▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 3 zázn.)
Majlátová, Lucia , byla hlavním organizátorem mezinárodní konference na téma: "Stát a identita ve Střední Americe" Konference byla zorganizována za účelem šíření povědomí o Střední Americe a s cílem zveřejnit část informací nabytých v rámci výzkumného projektu GAUK. Konferenci zorganizovalo Iberoamerické centrum Metropolitní univerzity Praha, ve spolupráci se Střediskem ibero-amerických studií FFUK a Ústavem světových dějin FFUK, dne 30.4.2010. Majlátová se konference zúčastnila s příspěvkem: "Vztahy mezi Československem a Střední Amerikou ve druhé polovině 20. století". Výstupem z konference byl interní minisborník. [Jiný výsledek]
Majlátová, Lucia. Kostarika v systému vztahů Československa a Střední Ameriky . Historický obzor, 2011, sv. 11/12 2011 ?, s. 1–28. ISSN 1210-6099. [Článek v časopise]
Článek byl odevzdán, musí však projít recenzním řízením.
Požadované údaje proto není zatím možné uvést. Všechny vyplňené údaje jsou proto pouze ilustrativní.
Majlátová, Lucia. Costa Rica en el sistema de relaciones de Checoslovaquia y América Central. Ibero-Americana Pragensia, 2011, sv. XLIV - 2010 , s. 50–77. ISSN 536-2520. [Článek v časopise]
Článek byl odevzdán s vročením 2010. Publikace bude nejspíš vydána v roce 2011-2012.
Údaje "počáteční stránka" a "poslední stránka" jsou z tohoto důvodu pouze orientační.