velikost textu

Výsledky projektu Dějiny literárněvědné slovakistiky na Univerzitě Karlově v Praze

Výsledky

▼▲Typ výsledku ▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 9 zázn.)
Bekešová, Martina. Souvisle a závisle – po českém boku. Středoevropské sešity, 2009, sv. 1/2009, s. 0–0. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
v tisku, bez ISSN
Passia, Radoslav. Príbeh pokračuje. O spolužití češtiny a slovenčiny a príťažlivých momentoch vo výskume ich kontaktu. Rozhovor s jazykovedkyňou PhDr. Mirou Nábělkovou, CSc., pracovníčkou Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK. Člověk. Časopis pro humanitní a společenské vědy, 2008, sv. roč. 3, č. 10 [2008-25-03], s. 1–9. ISSN 1801-8785. [Článek v časopise]
Dostupné z WWW: <http://clovek.ff.cuni.cz/>
Brosmanová, Michaela. Albert Pražák a idea čechoslovakizmu. Středoevropské sešity, 2009, sv. 1/2009, s. 0–0. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
v tisku, bez ISSN
Pátková, Jana. Literární Slovensko očima Flory Kleinschnitzové. Středoevropské sešity, 2009, sv. 1/2009, s. 0–0. ISSN 0000-000. [Článek v časopise]
v tisku, bez ISSN
Passia, Radoslav. Kritik ako médium, objekt obdivu i manipulácie. Středoevropské sešity, 2009, sv. 1, s. 0–0. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
v tisku, bez ISSN
Passia, Radoslav, Účasť na vedeckej konferencii "K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 III." Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov (SR), 26. 5. – 27. 5. 2008. Názov predneseného príspevku: Vstupné poznámky k východokarpatskému hraničnému areálu. [Jiný výsledek]
Passia, Radoslav, Mezinárodní setkání spisovatelů. Odborné sympozium na téma: národní literatury v současné sjednocené Evropě. Obec spisovatelů, Český Těšín (ČR), 31. 5. 2008. Názov predneseného príspevku: Prekladať alebo neprekladať? Niekoľko postrehov k súčasným vzťahom slovenskej a českej literatúry. Dostupné z: http://www.obecspisovatelu.cz/dokoran/dokoran_47/dokoran_16.htm [Jiný výsledek]
Passia, Radoslav, Vystúpenie na vedeckom seminári Pamäť literárnej vedy pri príležitosti životného jubilea Doc. PhDr. Rudolfa Chmela, DrSc. v rámci cyklu Pamäť literárnej vedy. Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied, Bratislava, Slovenská republika. 16. 2. 2009. Názov predneseného referátu: „Ako to klokočom vrelo v peknom duchu Štúrovom...“ (Príspevok k diskusii o monografiách o Ľudovítovi Štúrovi). [Jiný výsledek]
Passia, Radoslav, Rukopis studie "Kritik ako médium, objekt obdivu i manipulácie" - očekávaný termín publikování v časopise Romboid: závěr r. 2007, resp. začátek roku 2008. Anotace: Článek se věnuje vztahu slovenského levicově-komunistického hnutí sdruženého okolo kulturně-společenského časopisu Dav (V. Clementis, L. Novomeský a i.) k osobnosti a dílu kritika F. X. Šaldy. [Jiný výsledek]