velikost textu

Výsledky projektu Plant hunting (lov rostlin) jako fenomén vědy, kultury a mentality 19. a raného 20. století

Závěrečná práva

Projekt proběhl úspěšně -vzdor značnému zkrácení finančních prostředků a to zejména u hlavního řešitele (30 tisíc na místo požadovaných 77 tisíc) a drobnějšího krácení i v dalších položkách. Přesto bylo nakoupeno kolem 60 knih pro knihovnu působiště hlavního řešitele. Bylo podniknuto několik zahraničních cest do míst spojených se zkoumaným fenoménem, kde byly získány další materiály pro řešení projektu. Nakoupené knihy i další získané materiály stejně tak jako zkušenosti z návětěvy relevantních institucí využijí řešitelé pro dokončení svých diplomových prací stejně jako pro další publikace.

Výsledky

▼▲Typ výsledku ▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 9 zázn.)
Sehnalová, Anna. Uvedení do tibetského lékařství II.: Základní principy a východiska. Nový Orient , 2017, sv. 72, s. 17–26. ISSN 0029-5302. [Článek v časopise]
Kocurek Jakub, Kocurek, Jakub. "VIKTORIÁNSKÉ ROSTLINNÉ MÁNIE A PERCEPCE ROSTLIN: Co vypovídají o lidském vnímání rostlin." Článek bude nabídnut recenzovanému časopisu Kuděj. [Jiný výsledek]
Kocurek Jakub, Kocurek, Jakub (forthcoming). "WARDIAN CASE, JEDNODUCHÝ VYNÁLEZ, KTERÝ ZMĚNIL SVĚT: Nathaniel Bagshaw Ward a jeho vynález v kontextu dobové vědy, společnosti a kultury." Článek úspěšně prošel recenzním řízením v časopise Dějiny vědy a techniky a bude letos publikován. [Jiný výsledek]
Sehnalová, Anna, Sehnalová, Anna (forthcoming). "Bonpo Mendrub Celebration: How Potency Becomes", HIMALAYA [https://himalayajournal.org/], special issue on 'Potent Substances' (vol 39.1). [Jiný výsledek]
Kocurek Jakub, Kocurek, Jakub. "The Lost Gardens of Heligan: Znovuzrození viktoriánského velkostatku a exotických zahrad." Článek byl sepsán po dohodě a podle instrukcí redakce recenzovaného časopisu Zahradnictví. [Jiný výsledek]
Sehnalová, Anna, Sehnalová, Anna (forthcoming). "Medicinal Mandala: Potency in Spatiality", HIMALAYA [https://himalayajournal.org/], special issue on 'Potent Substances' (vol 39.1). [Jiný výsledek]
Sehnalová Anna , Článek Uvedení do tibetského lékařství II: Základní principy a východiska, pro časopis Nový orient [Jiný výsledek]
Kocurek Jakub, Rukopis článku "WARDIAN CASE JEDNODUCHÝ VYNÁLEZ, KTERÝ ZMĚNIL SVĚT: Nathaniel Bagshaw Ward a jeho vynález v kontextu dobové vědy, společnosti a kultury" pro časopis Dějiny vědy a techniky [Jiný výsledek]
Sehnalová Anna , Příspěvek "Exploring Bonpo mendrup ritual texts: On flexibilities of interpretation, potencies of ritual and medicinal substances, and the implications for their translations" na workshopu "'Potent substances' between Asia and Europe: Redefining materia medica in Tibetan and Himalayan Medicine and Buddhist Ritual", Department of South Asian, Tibetan and Buddhist Studies, University of Vienna, 1.9.2016. [Jiný výsledek]