velikost textu

Výsledky projektu Implementace numerického modelu atmosféry WRF/chem a jeho aplikace

Závěrečná práva

V první polovině roku 2017 úspěšně proběhlo recenzní řízení článku "Validation of gas phase chemistry in the WRF-Chem model over Europe" v časopise "Advance in Science and Research", s publikací článku v červnu 2017.

Výsledky

▼▲Typ výsledku ▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 8 zázn.)
Karlický, Jan; Huszár, Peter; Halenka Tomáš. Validation of gas phase chemistry in the WRF-Chem model over Europe . Advances in Science and Research, 2017, sv. 14, s. 181–186. ISSN 14-181. IF 0. [Článek v časopise]
Halenka, Tomáš, Karlický, Jan, Huszár, Peter, Belda, Michal, Prezentace na Seventh EURO-CORDEX General Assembly, 30.1. - 2.2. 2017, Hamburg, s názvem "Urban canopy effects on regional climate simulations of higher resolution" [Jiný výsledek]
Karlický, Jan, Huszár, Peter, Halenka, Tomáš, Validation of gas phase chemistry in WRF/chem model over Europe, Adv. Sci. Res., v recenzním řízení. [Jiný výsledek]
Karlický, Jan, Huszár, Petr, Halenka, Tomáš, Poster na 16th EMS / 11th ECAC, 12. – 16. 9. 2016, Terst. [Jiný výsledek]
Karlický, Jan, Prezentace na interním semináři KFA, "Družicové pozorování chemického složení atmosféry, porovnání s modelovými hodnotami", 6. 4. 2016 [Jiný výsledek]
Huszár, Peter, Belda, Michal, Karlický, Jan, Halenka, Tomáš, Bardachova, Tatsiana, Ronovský, Michal, Poster na 16th EMS / 11th ECAC, 12. – 16. 9. 2016, Terst. [Jiný výsledek]
Karlický, Jan, Halenka, Tomáš, Belda, Michal, Kluková, Zuzana, Skalák, Petr, Prezentace na 15th EMS Annual Meeting, 07. –11. 9. 2015, Sofia. [Jiný výsledek]
Karlický, Jan, Halenka, Tomáš, Belda, Michal, Kluková, Zuzana, Skalák, Petr , Poster na 26th IUGG General Assembly 2015, 22. 6. – 2. 7. 2015, Praha. [Jiný výsledek]