velikost textu

Výsledky projektu Role NG2 gliových buněk během stárnutí a Alzheimerovy choroby

Závěrečná práva

Celý projekt byl z velké většiny úspěšně splněn. Identifikovali jsme vliv
stárnutí a patologie Alzheimerovy choroby na genový profil a elektrofyziologické vlastnosti NG2 buněk. Část z těchto výsledků byly publikovány (Valny et al., 2018). Navíc optimalizace myšího modelu potřebného k získání výsledků vedle ke vzniku dalšího článku (Valny et al., 2016)

Reference:
Valny M, Honsa P, Waloschkova E,et al. A single-cell analysis reveals multiple roles of oligodendro-glial lineage cells during post-ischemic regeneration. Glia.2018;00:1–14

Valny M, Honsa P, Kirdajova D, Kamenik Z and Anderova M (2016) Tamoxifen in the Mouse Brain: Implications for Fate-Mapping Studies Using the Tamoxifen-Inducible Cre-loxP System. Front. Cell. Neurosci. 10:243. doi: 10.3389/fncel.2016.00243

Výsledky

▼▲Typ výsledku ▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 8 zázn.)
Valný, Martin. A single-cell analysis reveals multiple roles of oligodendroglial lineage cells during post-ischemic regeneration. Glia, 2018, sv. 00, s. 1–14. ISSN 1098-1136. IF 6.2. [Článek v časopise]
Valný, Martin. Tamoxifen in the mouse brain: Implications for fate-mapping studies using the tamoxifen-inducible Cre-loxP system. Frontiers in Cellular Neuroscience, 2016, sv. 10, s. 1–12. ISSN 1662-5102. IF 4.609. [Článek v časopise]
V roce 2016 byl z projektu spolufinancovám vznik článku, jenž velice úzce souvisý se studovanou problematikou. Konkrétně se článek týká degradace tamoxifenu a jeho metabolitů v mozku mladých a starých myší. Článek přinesl nové poznatky o tamoxifenem indukovaném cre-loxP v mozku, který se používá mimo jiné k vizualizaci neuronálních buněk a umožňuje tudíž sledování jejich osudu.
Valný, Martin, Prezentace posteru na konferenci The XIII European Meeting on Glial Cells in Health and Disease, 8-11.červen 2017, Edinburgh, Skotsko [Jiný výsledek]
Valný, Martin, Tabulka 4 [Jiný výsledek]
Valný, Martin, Obrázek 10 [Jiný výsledek]
Valný, Martin, Poster prezentovaný na konferenci Myelin – Rethinking Functions, Revealing Mechanisms, Developing Medicines, Květen 15-20, 2016, Barga, Itálie, s dedikací GAUK [Jiný výsledek]
Valný, Martin, Obrázek 11 [Jiný výsledek]
Valny, Martin, Aktivní účast na konferencích a prezentace výsledků ve formě plakátového sdělení (viz příloha: Poster, potvrzení o účasti Cairns, potvrzení o účasti Sydney) s dedikací GAUK a afiliací 2.LF UK [Jiný výsledek]