velikost textu

Projekty pro rok 2022 - Závěrečné projekty po odloženém hodnocení 2019

 
Strana: / 9
> >|
Počet projektů: 135
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
1294317 
1. LF 
Šubová, Dominika 

Role proteinu Ddi2 v udržování homeostázy v játrech - vývoj a charakterizace myšího modelu
Detail výsledků
1372217 
LF Pl 
Kápl, Štěpán 

Splývání paměťových stop v normě a psychóze
Detail výsledků
1396217 
PřF 
B-BIO 
Motyčková, Alžběta 

Membránové proteiny mitosomů Giardia intestinalis
Detail výsledků
1424217 
PřF 
B-BIO 
Dvořáková, Iveta 

Význam metabolismu sorbitolu pro navození odolnosti k abiotickému stresu
Detail výsledků
1460217 
PřF 
Poliakh, Ievgeniia 

Identifikace a kvantifikace kandidátních pro mozek specifických biomarkerů neurodegenerace v průběhu rozvoje Huntingtonovy choroby
Detail výsledků
1592217 
3. LF 
Šimková, Eva 

Fenomenologie a neurobiologické koreláty (fMRI) vnitřní řeči u zdravé populace
Detail výsledků
6217 
FSV 
A-FGM 
Topinková, Martina 

Síla a efektivita fotožurnalismu v digitální éře
Detail výsledků
40217 
PřF 
B-GEO 
Zahajská, Petra 

Kalibrace metody stabilních izotopů uhlíku a její aplikace na paleorekonstrukci druhohorních ekosystémů
Detail výsledků
406317 
PřF 
B-BIO 
Dibus, Nikol 

Role SCF-FBXO28 ubiquitin ligázy v buněčné migraci
Detail výsledků
488217 
2. LF 
Kalina, Adam 

Porovnání lokalizace zdroje elektrického signálu ze skalpového a intrakraniálního EEG
Detail výsledků
520317 
FF 
A-FGM 
Tollarová, Anna 

Rukopisný slovník litevštiny Františka Ladislava Čelakovského
Detail výsledků
528217 
FSV 
A-SP 
Pospíšilová, Jaroslava 

Delegační deficit v chápání demokracie občany a jejich volenými zástupci
Detail výsledků
530217 
1. LF 
Bačkovská Hanusová, Zdeňka 

Studium funkce buněčného prionového proteinu (PrPC) v 3D in vitro modelu s využitím systému CRISPR/Cas9
Detail výsledků
546417 
FTVS 
Vrátná, Eliška 

Muskuloskeletální změny podmíněné fyzioterapeutickou pohybovou intervencí a jejich vliv na rozvoj syndromu diabetické nohy a psychosociální status u diabetu mellitu 2. typu
Detail výsledků
1472120 
PedF 
A-PP 
Koželuhová, Eva 

VIDEOZÁZNAMY JAKO PODPORA UČITELŮ PŘI ROZVOJI ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|