velikost textu

Projekty pro rok 2022 - Závěrečné projekty založené roku 2019

 
Strana: / 9
> >|
Počet projektů: 126
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
119 
1. LF 
Hladíková, Zuzana 

Urychlení revaskularizace transplantovaných Langerhansových ostrůvků pomocí decelularizované pankreatické matrix
Detail výsledků
6119 
PřF 
B-BIO 
Liďák, Tomáš 

Role ubiquitin ligázy CRL4-DCAF4 v buněčné proliferaci
Detail výsledků
20119 
MFF 
B-FYZ 
Veverková, Anna 

Fázové transformace ve slitinách Ti a Zr připravených práškovou metalurgií
Detail výsledků
26119 
FSV 
A-SP 
Vlček, Václav 

Kdo zasedá? Zastoupení států u mezinárodních organizací
Detail výsledků
34119 
1. LF 
Ľupták, Matej 

Účinky psychofarmak na vybrané mitochondriální funkce
Detail výsledků
40119 
PřF 
B-CH 
Yue, Qiudi 

Růst isomorfně substituovaných chabazitů pro separaci propylenu/propanu za použití očkování
Detail výsledků
84119 
FF 
A-PP 
Tefelnerová, Pavla 

Mezinárodní výzkumný projekt SIRIUS: Psychosociální aspekty skupinových jevů, úrovně životní spokojenosti a úrovně únavy u členů posádky v průběhu simulace dlouhodobého kosmického letu
Detail výsledků
104119 
1. LF 
Baumann, Silvie 

Vliv transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS) na léčbu pacientů s mentální anorexií
Detail výsledků
108119 
HTF 
A-TFP 
Miláčková, Věra 

Pronásledování křesťanů na Blízkém východě a jejich migrace
Detail výsledků
110119 
1. LF 
Zdražilová, Lucie 

Enegretický metabolismus a mitochondriální dysfunkce u Dědičných poruch glykosylace
Detail výsledků
164119 
FSV 
A-HE 
Střelec, Jakub 

Jak vyléčit válku? Vývoj psychiatrického vědění a jeho vlivu na utváření sociálních norem v Evropě mezi léty 1945 až 1968
Detail výsledků
176119 
3. LF 
Novák, Marek 

Vývoj endoskopicky implantovatelného neurostimulátoru s pH senzorem pro léčbu gastroezofageálního refluxu a návrh zpětnovazebního řízení neurostimulace na základě změny pH v jícnu
Detail výsledků
192119 
PřF 
B-BIO 
Burešová, Petra 

Význam plektinové deficience pro experimentální kolitidu
Detail výsledků
204119 
MFF 
B-FYZ 
García Rivas, Marta 

Interakce konvekce a magnetických polí na Slunci
Detail výsledků
208119 
FF 
A-FGM 
Rada, Michael 

Komparativní pohled na tlumočení v Tanzanii, Keni a Papui Nové Guineji od dob koloniální nadvlády až po současnost
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|