velikost textu

Projekty pro rok 2022 - Přijaté pokračující projekty založené roku 2020

 
Strana: / 14
> >|
Počet projektů: 205
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
1190120 
MFF 
B-FYZ 
Peterka, Pavel 

Generace vysokých harmonických frekvencí v nanostrukturách
1196120 
PřF 
B-BIO 
Marková, Vendula 

Zkoumání vztahů mezi μ-opioidními, TRPV1 a TLR4 receptory
1198120 
MFF 
B-MAT 
Pawlasová, Kateřina 

Úloha klasifikace v kontextu replikovaných bodových vzorků
1200220 
PřF 
Mali, Akash Shivling 

Zkoumání úlohy opioidní signalizace v modulaci funkce mikroglií
1204120 
FaF 
B-CH 
Reguli, Adam 

UHPLC-MS v štúdiu mechanizmu kardiotoxického pôsobenia antracyklínov a vo vývoji nových kardioprotektív
1218120 
PřF 
B-BIO 
Grechnikova, Mariia 

Vliv nedostatku železa a nadbytku mědi na patogenní amébu Acanthamoeba castellanii
1242120 
PřF 
B-BIO 
Dubišová, Mária 

DHODH a její role v tvorbě a léčbě nádorů
1250120 
PřF 
B-BIO 
Knížková, Karolina 

Studium maternálně-fetálního a fetálně-maternálního mikrochimérismu APCs využitím pokročilých mikroskopických technik
1262120 
2. LF 
Alquezar Artieda, Natividad 

Význam alterace buněčného metabolizmu při vzniku a progresi akutní lymfoblastické leukémie
1264120 
PřF 
B-BIO 
Sotelo Muñoz, Manuelita Maria Camila 

Chromozom specifický pro germinální linii a jeho role ve speciaci astrildovitých ptáků.
1296120 
PřF 
B-CH 
Hašková, Alena 

Vývoj mikroporézních hypersesíťovaných polymerů s katalyticky a sorpčně aktivními segmenty typu kvarterních amoniových solí
1300120 
FSV 
A-EK 
Šedivý, Marek 

Vliv cenových hladin na indikátory příjmové nerovnosti a chudoby
1302120 
FaF 
B-CH 
Šadibolová, Michaela 

Štúdium biotransformácie reaktívnych seskviterpénov a ich vplyvu na proteóm ľudských pečeňových buniek
1306120 
PřF 
B-BIO 
Kořínková, Klára 

Role inhibice mitochondriálního metabolismu při eliminaci nádorových buněk
1308120 
PřF 
B-BIO 
Míčková, Kristýna 

Skrytá samičí volba u vlaštovky obecné (Hirundo rustica)? Testování vlivu samičího prostředí na velocitu spermií a distribuci mimopárových paternit
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|