velikost textu

Projekty pro rok 2021 - Závěrečné projekty po odloženém hodnocení 2018

 
Strana: / 6
> >|
Počet projektů: 83
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
34218 
PF 
A-TFP 
Drápal, Jakub 

Analýza efektivity nepodmíněného trestu odnětí svobody z hlediska recidivy
Detail výsledků
78318 
PřF 
B-GEO 
Lendzioch, Theodora 

Monitoring habitatů horských rašelinišť pomocí bezpilotních systémů (UAV) a multispektrální digitální fotogrammetrie.
Detail výsledků
80318 
PřF 
B-BIO 
Pagáčová, Lucie 

Analýza miRNA u nádorů asociovaných s lidskými papilomaviry
Detail výsledků
190218 
FSV 
A-FGM 
Audy Martínek, Petra 

Fenomén pasivních uživatelů sociálních sítí a jejich vztah ke značce
Detail výsledků
906319 
FF 
A-FGM 
Ivanova, Valerija 

*j-epenteze v klasické arménštině a nerozluštěný grafém
Detail výsledků
506718 
PřF 
B-GEO 
Růžek, Michal 

Vliv depozice N a S na dekompozici organické hmoty v lesních ekosystémech střední Evropy
Detail výsledků
536218 
KTF 
A-HE 
Falátková, Michaela 

Překlad a analýza itineráře De locis sanctis Adomnána z Iony
Detail výsledků
552318 
FF 
A-PP 
Plachý, Jakub 

Rozvoj psychologické metodologie skrze integraci Explikačního interview a Deskriptivní fenomenologicko-psychologické metody
Detail výsledků
604218 
FF 
A-PP 
Děchtěrenko, Filip 

Vizuální paměť a falešné vzpomínky
Detail výsledků
608218 
2. LF 
Danková, Michaela 

Vestibulární poruchy a postižení vizuo-vestibulární interakce u pacientů se spinocerebelární ataxií
Detail výsledků
616218 
FF 
A-PP 
Jelínek, Jakub 

Emoční inteligence, regulace emocí a jejich diference u osob obou pohlaví a osob s různou sexuální orientací
Detail výsledků
622218 
FF 
A-FGM 
Černá, Karolína 

Kontrastivní studie neologických výpůjček v češtině a ve francouzštině v oblasti internetové komunikace
Detail výsledků
748618 
PřF 
A-TFP 
Daňková, Zuzana 

Teorie souzení v rané analytické filosofii
Detail výsledků
856218 
FF 
A-HE 
Souček, Josef 

Vizualizace antické architektury: zobrazení architektonických exteriérů na římských freskách z Neapolského zálivu
Detail výsledků
981018 
FSV 
A-SP 
Šrám, Kristián 

Analýza projektového kapitalismu v ČR: aktérská perspektiva
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100
  > >|