velikost textu

Projekty pro rok 2021 - Přijaté pokračující projekty založené roku 2020

 
Strana: / 20
> >|
Počet projektů: 291
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
710120 
PřF 
B-CH 
Weinhold, Lisa-Maria 

Strukturní vztahy mezi podjednotkami nekanonického BAF chromatin-remodelujícího komplexu
722120 
FSV 
A-EK 
Stojanovic, Danilo 

Zdanění firem a úloha mechanismů řízení po vzoru agentury
736120 
FSV 
A-EK 
Elminejad Anjileh, Mohammad Ali 

Účinky měnové a makroprudenční politiky v rámci novokeynesovského modelu s heterogenními agenty
740120 
PřF 
B-BIO 
Kolomazníková, Veronika 

Kooperace ARHGAP42 a PKN3 v nádorové signalizaci
742120 
MFF 
B-MAT 
Krásenský, Jakub 

Číselné soustavy na mřížkách a v číselných řádech
744120 
FSV 
A-SP 
Kolomoiets, Maksym 

Vytváření důvěry v ekonomice internetových platforem: role sociokulturních faktorů?
746120 
2. LF 
Mojžišová, Hana 

Význam neurálních protilátek u pacientů s farmakorezistentní epilepsií
750120 
2. LF 
Megvinet-Chucesov, David 

N2-MBW u pacientů po transplantaci plic
780120 
2. LF 
Kmetonyová, Silvia 

Využití head impulse test (HIT) vyšetření u pacientů s podezřením na cévní mozkovou příhodu ve vertebrobasilárním povodí
784120 
3. LF 
Horák, Josef 

Role MRE11 v získané chemorezistenci na terapii u kolorektálního karcinomu
790120 
PřF 
B-GEO 
Venhauerová, Petra 

Vliv fosforečnanů na mobilitu arsenu v půdách
802120 
FF 
A-PP 
Soukupová, Pavlína 

Normativní studie testu Rey-Osterriethovy komplexní figury pro mladou dospělou českou populaci
806120 
KTF 
A-HE 
Sochatzi Babič, Elena 

„Homo deformis“. Fascinace deformovanou podobou lidského těla v českých zemích pod vlivem Habsburků mezi léty 1526–1620“
808120 
FF 
A-HE 
Vacková Reiterová, Martina 

Obrozenecká hnutí v Bretani, Irsku, Skotsku a Walesu na přelomu 19 a 20. století: Keltismus jako nástroj kolektivní identifikace a jeho transnacionální přesah
814120 
MFF 
B-FYZ 
Koloskova, Oleksandra 

Vliv vanadu na krystalovou strukturu a magnetické vlastnosti hydridů uranu
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|