velikost textu

Projekty pro rok 2021 - Přijaté pokračující projekty založené roku 2019

 
Strana: / 13
> >|
Počet projektů: 195
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
502119 
2. LF 
Racková, Markéta 

Studium kauzality nově identifikovaných genetických aberací u vzácných monogenně podmíněných onemocnění pomocí CRISPR/Cas9 genové editace
504119 
FF 
A-HE 
Pták, Martin 

Raně středověké hradiště Prácheň
504319 
PedF 
A-PP 
Pánková Kratochvílová, Kristina 

Analýza interakcí dětí s kochleárním implantátem v třídním kolektivu inkluzivní školy
514219 
PřF 
B-BIO 
Honzlová, Petra 

Cirkadiánní hodiny v mikrogliích a jejich interakce s oscilátory v myším mozku
516119 
PřF 
B-CH 
Jeníková, Eva 

UV-fotochemické generování hydridů telluru a bismutu pro potřeby ultrastopové analýzy metodami atomové spektrometrie
528119 
PF 
A-TFP 
Jansová, Gabriela 

Agresivní daňové plánování - limity v judikatuře a mezinárodních iniciativách
552119 
FSV 
A-SP 
Kasal, Alexandr 

Implementační bariéry v psychiatrické péči: Jaké překážky brání překlenout propast mezi evidencí a praxí?
552419 
MFF 
B-FYZ 
Táborský, Jiří 

Klasická a kvantová reakční dynamika s odtržením elektronu
554219 
PřF 
B-BIO 
Štafl, Kryštof 

Rekonstrukce Syncytinu-2 a jeho interakce s receptorem MFSD2A
558119 
PřF 
B-GEO 
Krauskopf, Tomáš 

Detekce dlouhodobých změn proměnlivosti klimatu
562119 
PřF 
A-PP 
Vojíř, Karel 

Výzkum učebnic chemie pro ZŠ: využívání učebnic a analýza prvků řídících učení
574119 
FF 
A-FGM 
Vlasáková, Aldana 

Integrace vulgarismů v jazycích Asie - role ikonicity v přejímání tabuového lexika
582119 
PřF 
B-BIO 
Hiřman, Matyáš 

Detekce pohlavních chromosomů se zavedením metody CGH u sekáčů (Arachnida: Opiliones)
610419 
FTVS 
A-PP 
Chmelíř, Lukáš 

Diagnostika herních činností jednotlivce hráčů ledního hokeje na příkladu uvolňování hráče s kotoučem
628119 
PřF 
B-BIO 
Zehnálek, Petr 

Polyfázický přístup k objasnění evoluce ektomykorhizní symbiózy v čeledi Albatrellaceae
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|