velikost textu

Projekty pro rok 2020 - Závěrečné projekty založené roku 2018

 
Strana: / 5
> >|
Počet projektů: 63
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
1372218 
MFF 
B-FYZ 
Zhernov, Ilia 

Studie interakcí mezi jednotlivými molekulami proteinů “midbody”
Detail výsledků
1380218 
FSV 
A-SP 
Pekáček, Ondřej 

Média a Evropská Uprchlická Krize: srovnání mediálního pokrytí a novinářských rutin v mainstreamových a alternativních médiích v České republice
Detail výsledků
1426218 
PřF 
B-BIO 
Klebanovych, Anastasiya 

Úloha PAK1 a PAK2 kináz v regulaci organizace mikrotubulů při aktivaci žírných buněk
Detail výsledků
1501718 
MFF 
B-FYZ 
Roskot, Michal 

Konceptuální test z vlnové optiky
Detail výsledků
1704218 
MFF 
A-INF 
Hořeňovská, Karolína 

Automatické zjednodušování textu jako pomoc čtenářům (a strojům)
Detail výsledků
1767518 
PřF 
Červenka, Jakub 

Charakterizace neuronální diferenciace lidských nervových kmenových buněk in vitro řízené pomocí růstových faktorů
Detail výsledků
1792218 
3. LF 
Krajčovič, Branislav 

Koordinace neuronální aktivity u modelu schizofrenie neonatální lézí ventrálního hipokampu
Detail výsledků
1832218 
3. LF 
A-PP 
Plechatá, Adéla 

Akceptovatelnost imerzivní virtuální reality a její přínosnost ve srovnání s méně imerzivními technologiemi v diagnostice a remediaci kognitivního deficitu u zdravé stárnoucí populace
Detail výsledků
62418 
FTVS 
A-PP 
Polívková, Jitka 

Možnosti využití hyperoxie ve florbalu
Detail výsledků
74218 
PF 
A-TFP 
Králik, Dominik 

Právní regulace transnacionálních podnikatelských seskupení
Detail výsledků
1550218 
PřF 
B-BIO 
Metlička, Jáchym 

Identifikace a charakterizace interaktorů GAP2 proteinu aktivujícího RAB GTPázy z Arabidopsis thaliana
Detail výsledků
1570218 
PřF 
B-BIO 
Jindrová, Anna 

Regulace translace v savčích oocytech a raných embryích
Detail výsledků
1630218 
MFF 
B-FYZ 
Opletal, Petr 

Záměnnost hydrostatického tlaku a dopování v fázovém diagramu kvantově kovových feromagnetů
Detail výsledků
1698318 
PedF 
A-HE 
Chalupová, Helena 

Prameny k dějinám česko-rumunských vztahů v předmoderní době
Detail výsledků
80218 
FSV 
A-TFP 
Drhlíková, Eva 

Lidská práva z pohledu migrace
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100
  > >|