velikost textu

Projekty pro rok 2020 - Závěrečné projekty založené roku 2017

 
Strana: / 9
> >|
Počet projektů: 125
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
532217 
MFF 
B-FYZ 
Korda, David 

Helioseismické inverze parametrů plazmatu v přípovrchové vrstvě konvektivní zóny Slunce
Detail výsledků
546317 
2. LF 
Martinkovič, Lukáš 

Pomocné markery při sledování pacientů v časné fázi roztroušené sklerózy
Detail výsledků
560317 
3. LF 
Mihalčíková, Lýdia 

Paternitní expozice metamfetaminu- vliv na vývoj mláďat
Detail výsledků
588217 
MFF 
B-FYZ 
Flandera, Aleš 

Klasické a kvantové efekty v okolí izolovaných horizontů
Detail výsledků
598217 
1. LF 
Bursová, Miroslava 

Využití mikroextrakčních technik k úpravě vzorku meconia pro identifikaci nových syntetických drog metodou LC/MS
Detail výsledků
642217 
2. LF 
Trávníčková, Martina 

Studium diferenciace kmenových buněk tukové tkáně směrem k cévním hladkým svalovým buňkám pro účely cévního tkáňového inženýrství
Detail výsledků
646217 
PřF 
B-BIO 
Sottas, Camille Pauline 

Úloha mezidruhové kompetice při speciaci dvou druhů pěvců: od makroekologie po ekologickou genomiku
Detail výsledků
652217 
LF Pl 
Tichánek, Filip 

Terapeutický potenciál neuropeptidu Y pro degenerativní onemocnění mozečku
Detail výsledků
688217 
PřF 
B-BIO 
Vojtková, Barbora 

Srovnání různých druhů hlodavců jako hostitelů leishmanií patogenních pro člověka
Detail výsledků
1484217 
MFF 
B-FYZ 
Ďurovcová, Tereza 

Studium parametrů slunečního větru a jejich variací
Detail výsledků
1488217 
PřF 
B-GEO 
Roháč, Jakub 

Analýza sesuvu Dobkovičky pomocí pravděpodobnostních metod
Detail výsledků
704217 
PřF 
B-CH 
Farná, Alžběta 

Struktura a funkce modelových zástupců hemových senzorových proteinů a jejich participace na procesech ovlivňujících lidské zdraví
Detail výsledků
712217 
PřF 
B-BIO 
Merta, Ladislav 

Úloha dlouhé nekódující RNA MALAT1 v invazivním chování nádorových buněk
Detail výsledků
742217 
PedF 
A-PP 
Slavíková, Petra 

Výzkum pedagogické a dětské hudební kreativity v podmínkách transformace předškolního vzdělávání a výchovy
Detail výsledků
794417 
MFF 
A-INF 
Droganova, Kira 

Univerzální morfosyntaktická anotace jazykových dat
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|