velikost textu

Projekty pro rok 2020 - Přijaté pokračující projekty založené roku 2019

 
Strana: / 19
> >|
Počet projektů: 276
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
960119 
MFF 
B-MAT 
Bouchala, Ondřej 

Geometrická teorie funkcí a aplikace v nelineární elasticitě
962119 
PřF 
B-BIO 
Vinšová, Petra 

Vývoj mikrobiálních společenstev během ekosystémových změn spojených s odledňováním
966119 
MFF 
A-INF 
Mirbauer, Martin 

Automatické přiřazení materiálů a texturování 3D modelů s využitím strojového učení
976119 
3. LF 
Paštrnák, Martin 

Klidová funkční magnetická rezonance jako nástroj k odlišení depresivní epizody u depresivní a bipolární poruchy
976219 
PřF 
A-HE 
Liepoldová, Tereza 

Embryogeneze a odkaz Aristotela v raném novověku
978119 
MFF 
A-INF 
Auersperger, Michal 

Vektorová reprezentace textu založená na neuronových sítích
990119 
PřF 
B-GEO 
Maláková, Kateřina 

(Geo)demografické aspekty dojížďky za zdravotními službami v Česku
998119 
FF 
A-HE 
Janíčko, Michal 

Výzkum postojů vedení slovinských komunistů vůči Jugoslávii a socialismu ve druhé polovině 80. let
1000119 
PřF 
B-BIO 
Kotz, Matěj 

Mechanizmy diverzifikace karyotypu křižákovitých (Araneae: Araneidae)
1002119 
PřF 
B-CH 
Mandal, Raju 

Strukturní analýza komplexu transkripčních faktorů FOXO4 a p53
1030119 
PřF 
B-BIO 
Hadrava, Jiří 

Historický vývoj rozšíření pestřenkovitých (Diptera: Syrphidae) na území České republiky
1034419 
PedF 
A-PP 
Kubíčková, Anna 

Speciálně pedagogická intervence v komplexní péči o duševní zdraví dětí
1034519 
FSV 
A-EK 
Buliskeria, Nino 

Finanční rozvoj a příjmová nerovnost
1034819 
2. LF 
Fürstová, Eva 

Organoidy jako nástroj hledání genů asociovaných s variabilní mírou odpovědi na kauzální terapii u pacientů s cystickou fibrózou
1040419 
KTF 
A-HE 
Šulc, Jaroslav 

Raně novověké urbáře v kultuře a každodenním životě soudobé společnosti
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|