velikost textu

Projekty pro rok 2020 - Přijaté pokračující projekty založené roku 2018

 
Strana: / 14
> >|
Počet projektů: 198
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
1320218 
PřF 
B-BIO 
Čočková, Zuzana 

Studium role RNA demetylázy FTO v energetickém metabolismu astrocytů
1334218 
PřF 
B-BIO 
Damaška, Albert 

Skákající brouci vítězi v pasivní dispersi: evoluční dynamika a biogeografie bezkřídlých brouků vázaných na mechy.
1346218 
PřF 
B-BIO 
Martinčová, Michaela 

Vzájemná interakce vybraných genů AHL, potenciálních růstových regulátorů
1352218 
PřF 
B-GEO 
Vrbický, Tomáš 

Doprovodné složky průmyslově využívaných živcových hornin: technologický a surovinový potenciál
1358218 
PřF 
B-BIO 
Urfusová, Romana 

Promiskuita v Triticeae aneb jak daleko je od pšenice k pýru?
1360218 
PřF 
B-BIO 
Látrová, Klára 

Struktura a funkce bakteriocinů odvozených z fágů, produkovaných bakterií Pragia fontium
1366218 
PřF 
B-BIO 
Kučerová, Jitka 

Import proteinů do hydrogenosomů a mechanismy kontroly kvality hydrogenosomálních proteinů u lidského parazita, Trichomonas vaginalis
1374218 
MFF 
B-FYZ 
Ridzoňová, Katarína 

Transport náboja v halogenidových perovskitoch
1394218 
PřF 
B-BIO 
Štorchová, Radka 

Funkce Wip1 fosfatázy na chromatinu
1398218 
PřF 
B-BIO 
Schwambergová, Dagmar 

Souvislost mezi reaktivitou imunitního systému a atraktivitou tělesné vůně a tváře
1406218 
PřF 
A-PP 
Machová, Kamila 

Vzájemné vztahy vlastností vyčtených z fotografií obličejů
1416218 
PřF 
B-BIO 
Hrůzová, Lucie 

Diverzita kryptického druhového komplexu Trox hispidus (Coleoptera: Scarabaeoidea: Trogidae): integrace několika nezávislých taxonomických přístupů
1428218 
3. LF 
Gardáš, Dominik 

Studium role isoforem hexokinasy v nádorově transformovaných a netransformovaných buňkách
1434218 
PřF 
A-SP 
Horňáková, Marie 

Proces výběru nového místa bydliště obyvatel Pražského městského regionu
1446218 
PřF 
B-BIO 
Knop, Filip 

Role AAK1 homologního proteinu SEL-5 ve Wnt signalizaci hlístice Caenorhabditis elegans
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|