velikost textu

Projekty pro rok 2020 - Přijaté nové projekty 2020

 
Strana: / 22
> >|
Počet projektů: 323
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
78120 
FF 
A-TFP 
Linka, Vojtěch 

Bolest podle Aristotela a Hippocrata
68420 
FF 
A-FGM 
Getta, Jelizaveta 

Překladatelská evoluce Umění překladu: Komparativní analýza českého originálu a jeho německého překladu, doplněná o komentáře překladatele ke spolupráci s autorem, Jiřím Levým
264220 
MFF 
B-FYZ 
Ďurovcová, Tereza 

Studium variací slunečního větru a jejich vztahu k procesům ve vnitřní heliosféře
1294120 
PřF 
B-BIO 
Hejtmánková, Alžběta 

Studium sérologické reaktivity polyomaviru BK: mutační analýza
722120 
FSV 
A-EK 
Stojanovic, Danilo 

Zdanění firem a úloha mechanismů řízení po vzoru agentury
158120 
PřF 
B-CH 
Vávra, Jakub 

Hemové senzorové proteiny jako potenciální markery oxidačního stresu vyvolaného proměnlivými dávkami ionizujícího záření
1302120 
FaF 
B-CH 
Šadibolová, Michaela 

Štúdium biotransformácie reaktívnych seskviterpénov a ich vplyvu na proteóm ľudských pečeňových buniek
480120 
MFF 
B-MAT 
Doležalová, Anna 

Nelineární třídy zobrazení
790120 
PřF 
B-GEO 
Venhauerová, Petra 

Vliv fosforečnanů na mobilitu arsenu v půdách
1192120 
PřF 
B-BIO 
Janovec, Václav 

Vliv středního T antigenu myšího polyomaviru na interferonovou odpověď v infikovaných buňkách
144120 
PřF 
A-PP 
Fišerová, Anna 

Vliv rodičů na výběr partnera: prospektivní studie
972120 
PřF 
B-BIO 
Gorilák, Peter 

Charakterizace subdistálních konců ciliárních mikrotubulárních dubletů
424420 
FF 
A-FGM 
Masliš, Martin 

Sémantická (ne)stabilita formálne izolovaných slov na príklade starej gréčtiny
534120 
2. LF 
Skotnicová, Aneta 

Metody pro identifikaci a sledování odpovědi na léčbu patologických klonů T lymfocytů u autoimunitních chorob
1164320 
PřF 
B-GEO 
Kroczek, Tomáš 

Vliv kaskády glaciálních jezer na přírodní ohrožení a vývoj erozně-akumulačních procesů v povodí řeky Alsek, Kanada
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|