velikost textu

Projekty pro rok 2019 - Závěrečné projekty po odloženém hodnocení 2016

 
Strana: / 9
> >|
Počet projektů: 122
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
128215 
HTF 
A-TFP 
Waldová, Dominika 

Masaryk a Rádl. Pokus o nové uchopení náboženství v náboženské krizi konce 19. a počátku 20. století.
Detail výsledků
132415 
1. LF 
Školníková, Elena 

Genetická modulace nutriepigenomického programování aspektů metabolického syndromu
Detail výsledků
140215 
1. LF 
Kostelanská, Marie 

Fotodynamická inaktivace prionů
Detail výsledků
144215 
HTF 
A-TFP 
Holý, Martin 

Křesťanská mírová konference na pozadí historických a politických souvislostí
Detail výsledků
159315 
PedF 
A-PP 
Kinclová, Alena 

Čtení s porozuměním jako předpoklad úspěšné strategie řešení slovních úloh
Detail výsledků
160415 
1. LF 
Hána, Václav 

Steroidní metabolom ve fyziologii a patofyziologii člověka
Detail výsledků
165115 
PřF 
B-BIO 
Alterová, Kateřina 

Studium metabolických změn v modelu ischemického poškození u potkana
Detail výsledků
165815 
2. LF 
Čopíková, Jana 

Molekulárně genetická diagnostika vzácných syndromů asociovaných s hluchoslepotou – Usherův a Sticklerův syndrom v ČR.
Detail výsledků
172515 
1. LF 
Vojtěchová, Iveta 

Představuje aplikace lipopolysacharidu (LPS) validní neurovývojový model schizofrenie?
Detail výsledků
172915 
MFF 
B-MAT 
Gergelits, Tomáš 

Konvergence a efektivita adaptivních metod pro numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic se zahrnutím algebraické chyby
Detail výsledků
173215 
PřF 
B-BIO 
Hron, Tomáš 

Analýza interakcie vírusu s hostiteľom na modeli gammaretrovírusu Odocoileus hemionus
Detail výsledků
173915 
1. LF 
A-PP 
Jaššová, Katarína 

Porovnání účinnosti psychoterapie s terapií rTMS při léčbě psychogenního přejídání
Detail výsledků
178315 
1. LF 
Babuňková, Eva 

Význam endoteliálních progenitorových buněk u trombofilních stavů.
Detail výsledků
188015 
PřF 
B-BIO 
Marvanová, Aneta 

Kardioprotektivní účinky chladové adaptace
Detail výsledků
188515 
MFF 
B-FYZ 
Kolář, Karel 

Výzkum vlivu popularizačních aktivit v oblasti fyziky na zvýšení zájmu o obor a případová studie přidané hodnoty vybraných aktivit
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|