velikost textu

Projekty pro rok 2019 - Přijaté pokračující projekty založené roku 2018

 
Strana: / 20
> >|
Počet projektů: 297
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
638218 
PedF 
A-PP 
Potužníková, Eva 

Měření přidané hodnoty ve vzdělávání
642218 
PřF 
B-BIO 
Cibulková, Simona 

Využití 3D modelů artikulačních ploch pánevních kostí v odhadu věku dožití podle kostry
646218 
MFF 
B-FYZ 
Shapko, Dmytro 

Experimentální studium disociativní rekombinace molekulárních iontů s elektrony v teplotním rozsahu 50 - 250 K
660218 
MFF 
B-FYZ 
Gabriel, Vít 

Studium fyzikálních procesů probíhajících při vytváření tenkých vrstev různých materiálů spojitými i pulzními metodami
668218 
FSV 
A-HE 
Vnoučková, Kateřina 

Vliv hranice na příhraniční regiony Jižní Moravy a Dolního Rakouska před a po roce 1989
670218 
MFF 
B-MAT 
Pelech, Petr 

Gradientní polykonvexita v rámci rychlostně nezávislých procesů
672218 
FSV 
A-EK 
Grossmann, Jakub 

Absence pracovníků při změnách podmínek karenční doby
676218 
PřF 
B-CH 
Prokacheva, Varvara 

Teoretické studium větvených polyelektrolytů
678218 
PF 
A-TFP 
Náhlovská, Lenka 

Prevence kriminality obchodních korporací
682218 
FF 
A-FGM 
Hankiewicz, Jakub 

Básně o věcech
684218 
FF 
A-PP 
Javora, Ondřej 

Role příběhu v multimediálních výukových materiálech
692718 
FSV 
A-SP 
Rosendorf, Ondřej 

Mapování debaty o autonomních zbraňových systémech: Moc, preference a volba přístupu
692818 
1. LF 
A-PP 
Fendrych Mazancová, Adéla 

Neuropsychologické markery časných stádií kognitivního deficitu u Alzheimerovy nemoci a Parkinsonovy nemoci
693018 
2. LF 
Laczó, Martina 

Využití testů prostorové orientace ve virtuální realitě pro diagnostiku nejčasnějších stádií Alzheimerovy nemoci
693118 
PřF 
B-CH 
Bosáková, Tereza 

Studium vlivu steroidních hormonů na fertilitu spermií pokročilými analytickými a biochemickými metodami
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|