velikost textu

Projekty pro rok 2019 - Přijaté pokračující projekty založené roku 2017

 
Strana: / 14
> >|
Počet projektů: 203
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
6217 
FSV 
A-FGM 
Topinková, Martina 

Síla a efektivita fotožurnalismu v digitální éře
20217 
PřF 
B-BIO 
Hejduková, Eva 

Mrazová tolerance rozsivek jako klíč k přežití v polárních oblastech: terénní a laboratorní studie
26317 
PedF 
A-PP 
Gajdošíková, Pavla 

Fenomén architektury a jeho pedagogické implikace
36317 
1. LF 
Junková, Kristýna 

Vliv diety s vysokým obsahem tuků na metabolické parametry a profily genové exprese u potkanů
36417 
1. LF 
Skalická, Pavlína 

Genetické příčiny a molekulární mechanismy vzniku vzácných onemocnění rohovky
40217 
PřF 
B-GEO 
Zahajská, Petra 

Kalibrace metody stabilních izotopů uhlíku a její aplikace na paleorekonstrukci druhohorních ekosystémů
42217 
PřF 
A-PP 
Havelková, Lenka 

Strategie žáků při řešení úloh vyžadujících práci s mapou
48217 
FSV 
A-SP 
Soares Moura, Eva 

Sport pro rozvoj a mír v Brazílii: genderová perspektiva
58217 
1. LF 
Žížalová, Kateřina 

Význam žlučových kyselin v diagnostice a patogenezi portální hypertenze
64217 
2. LF 
Krátký, Vojtěch 

Vliv inhibice renin-angiotenzinového systému na renální hemodynamické a exkreční funkce u experimentálního modelu chronického srdečního selhání
66217 
FF 
A-TFP 
Zach, Martin 

Filosofické aspekty vědeckých modelů
88217 
PřF 
B-CH 
Sokol, Jiří 

Konjugované mikroporézní polymery s laditelnou velikostí pórů připravené kombinací polymerizačních a templátovacích technik
100217 
1. LF 
Pátíková, Alžběta 

Podpora vaskularizace mikroporézního skeletu pro následnou transplantaci buněk
116217 
PřF 
B-CH 
Dovhunová, Magda 

Systémové píky v komplexujících elektroforetických systémech
128417 
LF Pl 
Zavaďáková, Anna 

In vitro studium odpovědi dermálních fibroblastů na stresové podmínky chronické rány ve 2D a 3D modelech
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|