velikost textu

Projekty pro rok 2019 - Přijaté nové projekty 2019

 
Strana: / 20
> >|
Počet projektů: 298
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
1034419 
PedF 
A-PP 
Kubíčková, Anna 

Speciálně pedagogická intervence v komplexní péči o duševní zdraví dětí
332119 
FaF 
B-BIO 
Hergesell, Kristýna 

Rozsáhlá analýza vlivu dlouhodobého kouření cigaret na lidskou kůži a možnosti její ochrany
84119 
FF 
A-PP 
Tefelnerová, Pavla 

Mezinárodní výzkumný projekt SIRIUS: Psychosociální aspekty skupinových jevů, úrovně životní spokojenosti a úrovně únavy u členů posádky v průběhu simulace dlouhodobého kosmického letu
760219 
FHS 
Dostálová, Vladimíra 

Uspokojené a neuspokojené potřeby zvláště vulnerabilních pacientů vyššího věku v domácí a lůžkové péči
1670119 
1. LF 
Beranová, Jana 

NK buňky v imunoterapii – cílení NKG2D receptoru
272119 
PřF 
B-GEO 
Hotový, Ondřej 

Modelování vlivu budoucích změn sněhových zásob na četnost výskytu a extremitu odtoku vlivem deště na sněhovou pokrývku
616219 
FSV 
A-EK 
Novák, Vladimír 

Polarizace a nerozlišení stavů světa kvůli nepozornosti: experiment
552419 
MFF 
B-FYZ 
Táborský, Jiří 

Klasická a kvantová reakční dynamika s odtržením elektronu
786119 
FHS 
A-HE 
Viková, Lada 

K výzkumu integrace Romů v ČR: romští legionáři a jejich osudy
1374319 
PřF 
A-PP 
Pátková, Žaneta 

Percepce obličejových charakteristik v kontextu výběru partnera a posuzování konkurentů: Longitudinální eye-trackingová studie
316119 
PedF 
A-PP 
Přívratská, Tereza Anna 

Terénní hudebně pedagogický výzkum v oblasti smyčcové kvartetní hry ve vybraných státech Evropy
1372319 
1. LF 
A-PP 
Dokoupilová, Monika 

Kvalitativní měřítka diagnostiky kognitivních funkcí u testu verbální fluence
1248119 
MFF 
B-FYZ 
Hudec, Matěj 

Narušení leptonové univerzality v modelech s rozšířenou kalibrační symetrií
392119 
1. LF 
Svobodová, Veronika 

Změny ve sluchovém systému u pacientů s asymetrickou percepční poruchou sluchu
496119 
MFF 
A-INF 
Folwarczný, Lukáš 

Monotónní výpočty a důkazová složitost
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|