velikost textu

Projekty pro rok 2018 - Závěrečné projekty založené roku 2016

 
Strana: / 6
> >|
Počet projektů: 78
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
161116 
PřF 
Kylarová, Salome 

Studium inhibičního účinku thioredoxinu v ASK1 signálních drahách
Detail výsledků
190216 
PřF 
B-BIO 
Tománková, Silvie 

Úloha oxidu dusnatého během embryonálního vývoje epidermis
Detail výsledků
196216 
MFF 
B-MAT 
Kubínová, Marie 

Zpoždění aproximačních vlastností krylovovských metod při výpočtech v aritmetice s konečnou přesností
Detail výsledků
198416 
1. LF 
A-INF 
Tribula, Martin 

Modelem řízené simulační hry pro podporu výuky patofyziologie
Detail výsledků
200216 
FF 
A-HE 
Eigner, Jan 

Možnosti studia mezolitického osídlení Karlovarska
Detail výsledků
200716 
MFF 
B-MAT 
Slavík, Jakub 

Asymptotická analýza evolučních diferenciálních rovnic vlnového typu na neomezených oblastech
Detail výsledků
230316 
FSV 
A-EK 
Borga, Liyousew Gebremedhin 

Dovednost plodí dovednost: Dynamická analýza determinantů, které formují dovednosti
Detail výsledků
234216 
FSV 
A-SP 
Hornát, Jan 

Přístupy EU a USA k podpoře demokracie: normativní východiska a jejich vliv na formulaci politik
Detail výsledků
252216 
PřF 
B-CH 
Hynek, Jan 

Porfyrinové porézní materiály pro fotochemické a baktericidní aplikace
Detail výsledků
274216 
FaF 
B-CH 
Plachká, Kateřina 

Syntéza molekulárně vtištěných polymerů pro selektivní SPE extrakci lovastatinu ze vzorků potravin a odstranění matricových efektů zatěžujících LC-MS analýzu
Detail výsledků
896516 
FSV 
A-EK 
Paulus, Michal 

Ovlivňují moderní přístupy ve výuce motivaci a vzdělávací výsledky studentů v matematice a vědeckých předmětech?
Detail výsledků
897316 
MFF 
B-FYZ 
Kettner, Miroslav 

Vliv fluoru na schopnost akumulace kyslíku aktivní podložky katalyzátorů Rh/CeOXFY
Detail výsledků
898416 
PřF 
B-GEO 
Nohejlová, Martina 

Revize eokrinoidních ostnokožců z kambria Barrandienu
Detail výsledků
898716 
PedF 
A-HE 
Rejzl, Bohuslav 

Vzdělávání válečných uprchlíků v Čechách a na Moravě v době první světové války
Detail výsledků
926116 
PF 
A-TFP 
Kamínková, Petra 

Zneužití práva jako hranice daňového plánování
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100
  > >|