velikost textu

Projekty pro rok 2018 - Závěrečné projekty založené roku 2015

 
Strana: / 4
> >|
Počet projektů: 178
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
113215 
PřF 
B-CH 
Topolovčan, Nikola 

Vývoj nových postupů pro syntézu seskviterpenů
Detail výsledků
366115 
MFF 
B-FYZ 
Zámečníková, Martina 

Depopulácia excitovaných stavov atómov v medzihviezdnom priestore
Detail výsledků
388615 
MFF 
B-FYZ 
Lindnerová Mudroňová, Kateřina 

Studium polymorfismu kvadruplexů nukleových kyselin
Detail výsledků
248815 
MFF 
B-FYZ 
Karlický, Jan 

Implementace numerického modelu atmosféry WRF/chem a jeho aplikace
Detail výsledků
269615 
1. LF 
Jedličková, Ivana 

Studium genetické a molekulární podstaty pozdních forem neuronální ceroidní lipofuscinózy s využitím moderních metod analýzy genomu
Detail výsledků
338415 
PřF 
B-GEO 
Košek, Filip 

Mineralogie extrémních prostředí hořících uhelných hald: in situ identifikace novotvořených minerálů a organických látek pomocí miniaturních Ramanovských spektrometrů
Detail výsledků
134615 
2. LF 
Valný, Martin 

Role NG2 gliových buněk během stárnutí a Alzheimerovy choroby
Detail výsledků
203815 
KTF 
A-TFP 
Vybíralová, Eva 

Tajná svěcení v Československu v letech 1948-1989 z pohledu kanonického práva
Detail výsledků
368115 
MFF 
B-FYZ 
Doležal, Petr 

Nesoulad supravodivých vlastností LaPd2Al(2-x)Gax s BCS teorií - vliv hydrostatického tlaku
Detail výsledků
253715 
FF 
A-FGM 
Škodová, Denisa 

Antologie hispanoamerické modernistické poezie
Detail výsledků
188115 
MFF 
B-FYZ 
Valenta, Jaroslav 

Kvantově kritické chování f-elektronových systémů za vysokého tlaku
Detail výsledků
386815 
PřF 
B-GEO 
Řihošek, Jaroslav 

Vliv napěťového pole a přírodních nehomogenit na erozi pískovce v čase
Detail výsledků
364015 
MFF 
A-INF 
Moudřík, Josef 

Pokročilé metody strojového učení ve hře Go
Detail výsledků
187115 
MFF 
A-INF 
Křen, Tomáš 

Genetické programování v typovaných jazycích
Detail výsledků
338915 
MFF 
A-INF 
Novák, Michal 

Mezijazyčné techniky pro vyšetřování koreference
Detail výsledků
2615 
FF 
A-FGM 
Čeněk, David 

Česko-francouzské vztahy v oblasti kinematografie 1958-1969
Detail výsledků
98215 
PřF 
Blecha, Jan 

Role mitochondrií v citlivosti proliferujících buněk k oxidačnímu stresu a buněčné smrti
Detail výsledků
400215 
LF Pl 
Sauerová, Pavla 

Studium interakce buněk s biomateriály na bázi kolagenu, hyaluronanu a dalších degradabilních polymerů za účelem jejich aplikace v biomedicíně
Detail výsledků
394815 
PřF 
B-BIO 
Sekereš, Juraj 

Funkční analýza izoforem podjednotky váčkového poutacího komplexu exocyst EXO70 v polaritě rostlinných buněk
Detail výsledků
52315 
MFF 
A-INF 
Libovický, Jindřich 

Využití lingvistické informace při extrakci textu z obrazu
Detail výsledků
174615 
MFF 
A-INF 
Škoda, Petr 

Adaptivní virtuální screening
Detail výsledků
269415 
PřF 
A-HN 
Kocurek, Jakub 

Plant hunting (lov rostlin) jako fenomén vědy, kultury a mentality 19. a raného 20. století
Detail výsledků
127615 
MFF 
B-MAT 
Balázsová, Monika 

Numerická analýza problémů v časově závislých oblastech
Detail výsledků
138215 
PřF 
B-BIO 
Adámek, Pavel 

Modulace nociceptivního synaptického přenosu na míšní úrovni
Detail výsledků
179515 
FSV 
A-EK 
Plazonja, Jelena 

Je přeci jen možné přesvědčit druhé? Racionální nepozornost k bezvýznamné argumantaci
Detail výsledků
267915 
PřF 
B-BIO 
Ševčíková, Hana 

Tuberizace bramboru - role sacharidového metabolismu v síti regulačních vztahů
Detail výsledků
369015 
MFF 
B-FYZ 
Basovník, Marek 

Studium dynamických prostoročasů v obecné teorii relativity
Detail výsledků
16415 
1. LF 
Němcová, Andrea 

Nové metody pro posouzení mikrocirkulace a tkáňové ischemie po revaskularizaci u syndromu diabetické nohy
Detail výsledků
362015 
PřF 
B-BIO 
Bajzíková, Martina 

Mechanismus mitochondrionálního přenosu in vivo
Detail výsledků
315 
1. LF 
Šedivý, Petr 

MR zobrazení a MR spektroskopie pacientů s ischemií dolních končetin
Detail výsledků
189015 
MFF 
B-FYZ 
Majer, Karel 

Manipulace stavu molekul ftalocyaninu na pasivovaném povrchu křemíku hrotem STM
Detail výsledků
8515 
MFF 
B-FYZ 
Musiienko, Artem 

Fotohallovská spektroskopie semi-izolačního CdTe
Detail výsledků
33315 
MFF 
B-MAT 
Musil, Vít 

Optimalita Orliczových prostorů
Detail výsledků
280815 
MFF 
B-FYZ 
Wagenknecht, David 

Relativistická teorie spinově závislého transportu v materiálech pro spintroniku
Detail výsledků
232515 
PřF 
B-CH 
Rejšek, Jan 

Konstrukce iontového zdroje pro ambientní zobrazovací hmotnostní spektrometrii neplanárních objektů
Detail výsledků
309715 
PřF 
B-BIO 
Kuželová, Andrea 

Úloha genu Snf2h během vývoje a diferenciace retiny
Detail výsledků
359615 
PřF 
B-BIO 
Soldatova, Irina 

Studium role importinů v dopravě virového genomu do buněčného jádra.
Detail výsledků
391315 
PřF 
B-BIO 
Šrámková, Gabriela 

Genetická struktura, evoluční historie a speciační limity u přehlíženého rostlinného modelu Arabidopsis arenosa agg. testované pomocí next generation sequencing
Detail výsledků
32915 
1. LF 
Novák, Jan 

Imunitní odpověď myší při infekcích CNS larvami Toxocara canis.
Detail výsledků
307115 
PřF 
B-CH 
Hampejsová, Zuzana 

Příprava a charakterizace biokompatibilních nanovláken s inkorporovaným imunosupresivem cyklosporinem A a studium kinetiky jeho uvolňování do různých médií pomocí metod HPLC/UPLC-MS/MS
Detail výsledků
296215 
PřF 
B-GEO 
Krijt, Barbora 

Hysterese retenčních křivek
Detail výsledků
392715 
PřF 
B-GEO 
Pacák, Karel 

Stopové prvky v žilném křemeni, jako indikátor jeho původu a nepřímé prospekční kritérium
Detail výsledků
8415 
PřF 
B-CH 
Zábranský, Martin 

Polární fosfinoferrocenové ligandy s uhlovodíkovými spojkami
Detail výsledků
232415 
3. LF 
A-PP 
Androvičová, Renáta 

Prvky násilí v sexuálním kontextu – experimentální ověření hypotézy poruchy dvoření (fMRI studie)
Detail výsledků
52215 
MFF 
B-MAT 
Vorel, Vojtěch 

Synchronizační vlastnosti konečných automatů
Detail výsledků
388215 
PřF 
B-BIO 
Nunvářová Kabátová, Klára 

Role holocénních refugií v evoluci skupiny Minuartia verna (Caryophyllaceae): Kolik je skutečných endemitů?
Detail výsledků
311015 
PedF 
A-PP 
Kučerová, Olga 

Vývoj písemného projevu od 1. do 5. třídy základní školy
Detail výsledků
204215 
PřF 
B-BIO 
Šolcová, Anna 

Vývoj zaniklého travertinového jezera Santovka (JZ Slovensko) a reakce vegetace na paleoenvironmentální změny během pozdního glaciálu a holocénu
Detail výsledků
134715 
MFF 
B-FYZ 
Bajer, Jan 

Mikrostruktura a mechanické vlastnosti Al slitin po intenzivní plastické deformaci
Detail výsledků
307015 
PřF 
B-CH 
Taraba, Lukáš 

Charakterizace polyanilinu dopovaného atomárními kovy a jeho využití v separačních metodách
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|