velikost textu

Projekty pro rok 2018 - Závěrečné projekty založené roku 2015

 
Strana: / 4
> >|
Počet projektů: 178
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
296215 
PřF 
B-GEO 
Krijt, Barbora 

Hysterese retenčních křivek
Detail výsledků
392715 
PřF 
B-GEO 
Pacák, Karel 

Stopové prvky v žilném křemeni, jako indikátor jeho původu a nepřímé prospekční kritérium
Detail výsledků
392615 
PřF 
B-BIO 
Hahnová, Klára 

Role JAK/STAT dráhy v kardioprotektivním mechanismu adaptace na chronickou hypoxii
Detail výsledků
361615 
PřF 
Škrabalová, Jitka 

Studium molekulárních mechanismů cytoprotektivního působení morfinu na buňkách srdeční tkáně
Detail výsledků
309715 
PřF 
B-BIO 
Kuželová, Andrea 

Úloha genu Snf2h během vývoje a diferenciace retiny
Detail výsledků
32915 
1. LF 
Novák, Jan 

Imunitní odpověď myší při infekcích CNS larvami Toxocara canis.
Detail výsledků
307115 
PřF 
B-CH 
Hampejsová, Zuzana 

Příprava a charakterizace biokompatibilních nanovláken s inkorporovaným imunosupresivem cyklosporinem A a studium kinetiky jeho uvolňování do různých médií pomocí metod HPLC/UPLC-MS/MS
Detail výsledků
80815 
PřF 
B-BIO 
Heřmánková, Barbora 

Terapeutický potenciál mezenchymálních kmenových buněk v diabetické retinopatii
Detail výsledků
277815 
PřF 
B-BIO 
Sadílek, David 

Původ a evoluce zmnožených chromosomů u štěnice domácí (Cimex lectularius)
Detail výsledků
70515 
MFF 
B-FYZ 
Vágner, Petr 

Termodynamická analýza účinnosti palivových článků
Detail výsledků
2515 
PřF 
B-GEO 
Podolská, Kateřina 

Analýza působení změn slunečních, geomagnetických a ionosférických parametrů na úmrtnost podle příčin v České republice
Detail výsledků
341515 
PF 
A-TFP 
Němečková, Daniela 

Problematika činnosti mimořádných lidových soudů středočeského kraje v letech 1945-1948
Detail výsledků
398315 
FaF 
B-CH 
Brožová, Zuzana Rania 

Syntéza 2,4-disubstituovaných derivátů chinazolinu s aktivitou na CAR receptor
Detail výsledků
253115 
FaF 
Applová, Lenka 

Účinky flavonoidů a jejich metabolitů na hladký cévní sval ex vivo a in vivo
Detail výsledků
235115 
FF 
A-HN 
Fialka, Jiří 

Řízení československých zemědělských družstev v období "normalizace" jako „třetí cesta“ reformy hospodářství
Detail výsledků
254715 
FSV 
A-SP 
Svitková, Katarína 

Lidská bezpečnost a města: Urbánní zranitelnost, resilience a politika
Detail výsledků
172615 
FSV 
A-EK 
Hradil, Vít 

Může zákonná minimální mzda způsobit fyzickou bolest a duševní choroby?
Detail výsledků
159415 
FaF 
B-CH 
Novosvětská, Lucie 

ON-LINE MONITOROVÁNÍ PERMEAČNÍCH STUDIÍ V SYSTÉMU SEKVENČNÍ INJEKČNÍ ANALÝZY
Detail výsledků
361215 
FaF 
B-CH 
Valášková, Lenka 

Syntéza potenciálních antituberkulotik a jejich hodnocení in vitro a in vivo
Detail výsledků
88615 
FaF 
B-CH 
Kopečná, Monika 

Syntéza fluorescenčně značených a deuterovaných ceramidů a permeačních modulátorů a studium jejich chování v kůži a modelových lipidových membránách
Detail výsledků
1115 
FSV 
A-EK 
Korbel, Václav 

Testování mechanismů asociálního chování mezi dětmi a dospělými s problémovým chováním
Detail výsledků
338015 
FHS 
A-TFP 
Horská, Kateřina 

Neobvyklé spirituální prožitky v prostředí nových náboženských hnutí v České republice
Detail výsledků
82415 
FF 
A-HN 
Kramerová, Martina 

Charakteristika a typologie numidských pohřebních staveb a jejich odraz v architektuře a výzdobě římských věžovitých monumentů a raně středověkých berberských djedarů
Detail výsledků
362115 
PřF 
B-CH 
Prošková, Veronika 

Studium modelových senzorových proteinů obsahujících hem (konkrétně histidinkinasy, AfGcHK a fosfodiesterasy, EcDOS) se zaměřením na vysvětlení mechanismu přenosu signálu prostřednictvím modulace enzymové aktivity těchto proteinů
Detail výsledků
269415 
PřF 
A-HN 
Kocurek, Jakub 

Plant hunting (lov rostlin) jako fenomén vědy, kultury a mentality 19. a raného 20. století
Detail výsledků
338915 
MFF 
A-INF 
Novák, Michal 

Mezijazyčné techniky pro vyšetřování koreference
Detail výsledků
368115 
MFF 
B-FYZ 
Doležal, Petr 

Nesoulad supravodivých vlastností LaPd2Al(2-x)Gax s BCS teorií - vliv hydrostatického tlaku
Detail výsledků
188115 
MFF 
B-FYZ 
Valenta, Jaroslav 

Kvantově kritické chování f-elektronových systémů za vysokého tlaku
Detail výsledků
386815 
PřF 
B-GEO 
Řihošek, Jaroslav 

Vliv napěťového pole a přírodních nehomogenit na erozi pískovce v čase
Detail výsledků
364015 
MFF 
A-INF 
Moudřík, Josef 

Pokročilé metody strojového učení ve hře Go
Detail výsledků
187115 
MFF 
A-INF 
Křen, Tomáš 

Genetické programování v typovaných jazycích
Detail výsledků
201515 
MFF 
A-INF 
Čech, Přemysl 

Využití metrických indexů pro efektivní multimediální exploraci
Detail výsledků
189215 
2. LF 
Elišák, Martin 

Autoimunitní limbická encefalitida jako příčina epilepsie temporálního laloku
Detail výsledků
24215 
MFF 
B-FYZ 
Šimsa, Daniel 

Testy kvantové elektrodynamiky a struktura protonu
Detail výsledků
174615 
MFF 
A-INF 
Škoda, Petr 

Adaptivní virtuální screening
Detail výsledků
88315 
3. LF 
Ševčíková, Mária 

Vplyv neonatálnej aplikácie metamfetamínu na adolescentný vývin potkana laboratórneho
Detail výsledků
113115 
3. LF 
Smětáková, Magdalena 

Exprese PAR-2 u vybraných neurodegenerativních onemocnění
Detail výsledků
44715 
FF 
A-FGM 
Ledinská, Šárka 

Významy prostorového invariantu a narativního variování říší mrtvých v obrazech náboženských textů i ve folkloru v době “konce světa”
Detail výsledků
394915 
PřF 
B-GEO 
Kukla, Jaroslav 

Vliv tradičního zemědělství na půdní organickou hmotu v tropických ekosystémech Papuy-Nové Guineje
Detail výsledků
336815 
PřF 
B-GEO 
Vindušková, Olga 

Kalcit a siderit v půdách výsypek – kvantifikace a vliv na vývoj půdy a stabilizaci půdní organické hmoty
Detail výsledků
202515 
FF 
A-FGM 
Richterová, Klára 

Kalendářní jednotky ve znakových jazycích
Detail výsledků
187515 
LF HK 
Blažej, Slavomír 

Testování a porovnání prokrvení anastomózy tračníku konstruované tkáňovým lepidlem ve vztahu k tradičně používaným technikám vytváření anastomóz
Detail výsledků
160315 
LF HK 
Štichhauer, Radek 

Vulnerabilita a možnosti reparace peroperačního iatrogenního poškození chámovodu v experimentu
Detail výsledků
344315 
FaF 
Šorf, Aleš 

Studium interakcí inhibitorů cyklin dependentních kináz s lékovými efluxními transportéry ABCB1, ABCG2 a ABCC1
Detail výsledků
324215 
FaF 
Karbanová, Sára 

Studium interakcí antiretrovirotik ze skupiny nukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy s placentárními nukleosidovými transportéry
Detail výsledků
234815 
FSV 
A-SP 
Schmidt, Nikola 

Odhalení, protiopatření a obranná strategie proti hybridní válce s důrazem na informační a psychologické operace
Detail výsledků
366015 
FSV 
A-EK 
Hanus, Luboš 

Vlnková analýza časově proměnlivých autoregresních modelů v ekonomii
Detail výsledků
368815 
FSV 
A-SP 
Witzová, Petra 

Bezhotovostní společnost a její vliv na rozvoj lidského potenciálu
Detail výsledků
38915 
FF 
A-SP 
Bašná, Kristýna 

Politický nepotismus: Vztah mezi volebním výsledkem a výkonem propojených firem
Detail výsledků
105815 
FSV 
A-EK 
Vozková, Karolína 

Příjmy z bankovních poplatků a provizí - jejich determinanty a vliv na ziskovost a rizikovost bank
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|