velikost textu

Projekty pro rok 2018 - Závěrečné projekty založené roku 2015

 
Strana: / 4
> >|
Počet projektů: 178
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
391315 
PřF 
B-BIO 
Šrámková, Gabriela 

Genetická struktura, evoluční historie a speciační limity u přehlíženého rostlinného modelu Arabidopsis arenosa agg. testované pomocí next generation sequencing
Detail výsledků
326515 
MFF 
B-FYZ 
Matvija, Peter 

Vliv pasivace křemíkových povrchů na růst uspořádaných organických vrstev
Detail výsledků
364015 
MFF 
A-INF 
Moudřík, Josef 

Pokročilé metody strojového učení ve hře Go
Detail výsledků
338015 
FHS 
A-TFP 
Horská, Kateřina 

Neobvyklé spirituální prožitky v prostředí nových náboženských hnutí v České republice
Detail výsledků
386815 
PřF 
B-GEO 
Řihošek, Jaroslav 

Vliv napěťového pole a přírodních nehomogenit na erozi pískovce v čase
Detail výsledků
315 
1. LF 
Šedivý, Petr 

MR zobrazení a MR spektroskopie pacientů s ischemií dolních končetin
Detail výsledků
248815 
MFF 
B-FYZ 
Karlický, Jan 

Implementace numerického modelu atmosféry WRF/chem a jeho aplikace
Detail výsledků
2915 
FF 
A-FGM 
Poncarová, Petra Johana 

Moderní skotská gaelská literatura
Detail výsledků
360015 
PřF 
B-BIO 
Žifčáková, Lucia 

Porovnání ITS nrDNA a alternativních markerů pro metabarcoding hub v environmentálních vzorcích
Detail výsledků
323615 
PřF 
B-GEO 
Urban, Aleš 

Srovnání synoptických a epidemiologických přístupů v hodnocení vztahů mezi stresem z horka a úmrtností
Detail výsledků
82415 
FF 
A-HN 
Kramerová, Martina 

Charakteristika a typologie numidských pohřebních staveb a jejich odraz v architektuře a výzdobě římských věžovitých monumentů a raně středověkých berberských djedarů
Detail výsledků
88615 
FaF 
B-CH 
Kopečná, Monika 

Syntéza fluorescenčně značených a deuterovaných ceramidů a permeačních modulátorů a studium jejich chování v kůži a modelových lipidových membránách
Detail výsledků
392715 
PřF 
B-GEO 
Pacák, Karel 

Stopové prvky v žilném křemeni, jako indikátor jeho původu a nepřímé prospekční kritérium
Detail výsledků
190315 
2. LF 
Cipro, Šimon 

Identifikace prognosticky významných microRNA u ependymomů dětského věku
Detail výsledků
336815 
PřF 
B-GEO 
Vindušková, Olga 

Kalcit a siderit v půdách výsypek – kvantifikace a vliv na vývoj půdy a stabilizaci půdní organické hmoty
Detail výsledků
362015 
PřF 
B-BIO 
Bajzíková, Martina 

Mechanismus mitochondrionálního přenosu in vivo
Detail výsledků
17115 
PřF 
B-BIO 
Vališková, Barbora 

Meiotické mechanismy zástavy spermatogeneze myších mezidruhových hybridů
Detail výsledků
361615 
PřF 
Škrabalová, Jitka 

Studium molekulárních mechanismů cytoprotektivního působení morfinu na buňkách srdeční tkáně
Detail výsledků
16415 
1. LF 
Němcová, Andrea 

Nové metody pro posouzení mikrocirkulace a tkáňové ischemie po revaskularizaci u syndromu diabetické nohy
Detail výsledků
248315 
PedF 
A-PP 
Novotná, Hana 

Analýza specifik výchovných problémů v náhradní rodinné péči
Detail výsledků
165015 
1. LF 
Bandúrová, Veronika 

Stroma dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku jako prognostický faktor protinádorové léčby.
Detail výsledků
38915 
FF 
A-SP 
Bašná, Kristýna 

Politický nepotismus: Vztah mezi volebním výsledkem a výkonem propojených firem
Detail výsledků
4315 
1. LF 
Kousal, Bohdan 

Molekulárně genetická charakteristika Usherova syndromu u pacientů českého původu
Detail výsledků
188215 
2. LF 
Táborská, Pavla 

Příprava modelu CD34+-derivovaných dendritických buněk pro buněčnou imunoterapii karcinomu prostaty
Detail výsledků
322315 
FaF 
B-FYZ 
Hurychová, Hana 

Studium fraktálních aspektů tokového chování partikulárních materiálů ve farmaceutické technologii.
Detail výsledků
323415 
PřF 
B-BIO 
Mohammad, Mahabub Pasha 

Studium nedávno popsaného mechanismu regulace genové exprese: programované pročítání stop kodónu
Detail výsledků
202515 
FF 
A-FGM 
Richterová, Klára 

Kalendářní jednotky ve znakových jazycích
Detail výsledků
232515 
PřF 
B-CH 
Rejšek, Jan 

Konstrukce iontového zdroje pro ambientní zobrazovací hmotnostní spektrometrii neplanárních objektů
Detail výsledků
112315 
PřF 
Lettlová, Sandra 

Úloha microRNA-301a v regulaci mitochondriální funkce v rakovinných buňkách
Detail výsledků
174615 
MFF 
A-INF 
Škoda, Petr 

Adaptivní virtuální screening
Detail výsledků
135215 
2. LF 
Marková, Hana 

Neuropsychologické koreláty a klinická charakteristika subjektivního kognitivního poklesu coby preklinického stádia Alzheimerovy nemoci
Detail výsledků
42615 
FF 
A-TFP 
Prášek, Petr 

Subjekt jako setkání - subjekt v událostním světě
Detail výsledků
114815 
FF 
A-HN 
Bardoňová, Martina 

Patronát jako základ společenské struktury a hospodářských vztahů Staré a Střední říše?
Detail výsledků
391715 
MFF 
A-INF 
Schmid, Martin 

Algoritmická teorie her
Detail výsledků
615 
PřF 
B-BIO 
Korábek, Ondřej 

Postglaciální kolonizace Evropy u čtyř velkých hlemýžďovitých plžů (Pulmonata: Helicidae)
Detail výsledků
52315 
MFF 
A-INF 
Libovický, Jindřich 

Využití lingvistické informace při extrakci textu z obrazu
Detail výsledků
158215 
MFF 
A-INF 
Chaloupka, Miloš 

Ukládaní a dotazování Linked Data uložených v relačních databázi
Detail výsledků
136215 
2. LF 
Čopová, Ivana 

Kalprotektin jako prediktor pro úspěšné navození remise pomocí výhradní enterální výživy
Detail výsledků
248915 
2. LF 
Radostová, Dominika 

Vliv adultní neurogeneze v gyrus dentatus na vytvoření asociací mezi časově oddělenými podněty
Detail výsledků
8415 
PřF 
B-CH 
Zábranský, Martin 

Polární fosfinoferrocenové ligandy s uhlovodíkovými spojkami
Detail výsledků
70515 
MFF 
B-FYZ 
Vágner, Petr 

Termodynamická analýza účinnosti palivových článků
Detail výsledků
251715 
MFF 
B-FYZ 
Čapek, Jan 

Studium deformačního chování lehkých slitin pomocí pokročilých mikromechanických modelů a in-situ měření
Detail výsledků
235115 
FF 
A-HN 
Fialka, Jiří 

Řízení československých zemědělských družstev v období "normalizace" jako „třetí cesta“ reformy hospodářství
Detail výsledků
334515 
PřF 
B-BIO 
Altmanová, Marie 

Evoluce určování pohlaví u rodu Paroedura a ostatních gekonů ve světle sekvenování nové generace
Detail výsledků
113215 
PřF 
B-CH 
Topolovčan, Nikola 

Vývoj nových postupů pro syntézu seskviterpenů
Detail výsledků
114615 
FF 
A-HN 
Gecko, Tomáš 

Mezi konkurencí, kartely a státem. Státní intervencionismus, podnikatelské strategie a transfer technologií v německém a předlitavském cementářském průmyslu před rokem 1918
Detail výsledků
253715 
FF 
A-FGM 
Škodová, Denisa 

Antologie hispanoamerické modernistické poezie
Detail výsledků
323015 
MFF 
B-MAT 
Kuřátko, Jan 

Adaptivita v optimalizační metodě využívající vícenásobné střelby pro falzifikaci hybridních dynamických systémů
Detail výsledků
44715 
FF 
A-FGM 
Ledinská, Šárka 

Významy prostorového invariantu a narativního variování říší mrtvých v obrazech náboženských textů i ve folkloru v době “konce světa”
Detail výsledků
400215 
LF Pl 
Sauerová, Pavla 

Studium interakce buněk s biomateriály na bázi kolagenu, hyaluronanu a dalších degradabilních polymerů za účelem jejich aplikace v biomedicíně
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|