velikost textu

Projekty pro rok 2018 - Závěrečné projekty založené roku 2015

 
Strana: / 12
> >|
Počet projektů: 178
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
204215 
PřF 
B-BIO 
Šolcová, Anna 

Vývoj zaniklého travertinového jezera Santovka (JZ Slovensko) a reakce vegetace na paleoenvironmentální změny během pozdního glaciálu a holocénu
Detail výsledků
392715 
PřF 
B-GEO 
Pacák, Karel 

Stopové prvky v žilném křemeni, jako indikátor jeho původu a nepřímé prospekční kritérium
Detail výsledků
269615 
1. LF 
Jedličková, Ivana 

Studium genetické a molekulární podstaty pozdních forem neuronální ceroidní lipofuscinózy s využitím moderních metod analýzy genomu
Detail výsledků
338415 
PřF 
B-GEO 
Košek, Filip 

Mineralogie extrémních prostředí hořících uhelných hald: in situ identifikace novotvořených minerálů a organických látek pomocí miniaturních Ramanovských spektrometrů
Detail výsledků
359615 
PřF 
B-BIO 
Soldatova, Irina 

Studium role importinů v dopravě virového genomu do buněčného jádra.
Detail výsledků
391315 
PřF 
B-BIO 
Šrámková, Gabriela 

Genetická struktura, evoluční historie a speciační limity u přehlíženého rostlinného modelu Arabidopsis arenosa agg. testované pomocí next generation sequencing
Detail výsledků
113215 
PřF 
B-CH 
Topolovčan, Nikola 

Vývoj nových postupů pro syntézu seskviterpenů
Detail výsledků
366115 
MFF 
B-FYZ 
Zámečníková, Martina 

Depopulácia excitovaných stavov atómov v medzihviezdnom priestore
Detail výsledků
32915 
1. LF 
Novák, Jan 

Imunitní odpověď myší při infekcích CNS larvami Toxocara canis.
Detail výsledků
307115 
PřF 
B-CH 
Hampejsová, Zuzana 

Příprava a charakterizace biokompatibilních nanovláken s inkorporovaným imunosupresivem cyklosporinem A a studium kinetiky jeho uvolňování do různých médií pomocí metod HPLC/UPLC-MS/MS
Detail výsledků
296215 
PřF 
B-GEO 
Krijt, Barbora 

Hysterese retenčních křivek
Detail výsledků
307015 
PřF 
B-CH 
Taraba, Lukáš 

Charakterizace polyanilinu dopovaného atomárními kovy a jeho využití v separačních metodách
Detail výsledků
311015 
PedF 
A-PP 
Kučerová, Olga 

Vývoj písemného projevu od 1. do 5. třídy základní školy
Detail výsledků
17115 
PřF 
B-BIO 
Vališková, Barbora 

Meiotické mechanismy zástavy spermatogeneze myších mezidruhových hybridů
Detail výsledků
8415 
PřF 
B-CH 
Zábranský, Martin 

Polární fosfinoferrocenové ligandy s uhlovodíkovými spojkami
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|