velikost textu

Projekty pro rok 2018 - Závěrečné projekty založené roku 2015

 
Strana: / 12
> >|
Počet projektů: 178
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
138215 
PřF 
B-BIO 
Adámek, Pavel 

Modulace nociceptivního synaptického přenosu na míšní úrovni
Detail výsledků
328515 
KTF 
A-HN 
Váchová, Michaela Filipa 

Sbírka holandského malířství Dr. Vlastislava Zátky
Detail výsledků
179515 
FSV 
A-EK 
Plazonja, Jelena 

Je přeci jen možné přesvědčit druhé? Racionální nepozornost k bezvýznamné argumantaci
Detail výsledků
267915 
PřF 
B-BIO 
Ševčíková, Hana 

Tuberizace bramboru - role sacharidového metabolismu v síti regulačních vztahů
Detail výsledků
191215 
FF 
A-FGM 
Stranjik, Helena 

Jazyk příslušníků české národnostní menšiny v Chorvatsku
Detail výsledků
323015 
MFF 
B-MAT 
Kuřátko, Jan 

Adaptivita v optimalizační metodě využívající vícenásobné střelby pro falzifikaci hybridních dynamických systémů
Detail výsledků
33315 
MFF 
B-MAT 
Musil, Vít 

Optimalita Orliczových prostorů
Detail výsledků
280815 
MFF 
B-FYZ 
Wagenknecht, David 

Relativistická teorie spinově závislého transportu v materiálech pro spintroniku
Detail výsledků
232515 
PřF 
B-CH 
Rejšek, Jan 

Konstrukce iontového zdroje pro ambientní zobrazovací hmotnostní spektrometrii neplanárních objektů
Detail výsledků
275715 
PřF 
B-BIO 
Bílková, Barbora 

Sekvenční a expresní variabilita antimikrobiálních peptidů u kura domácího
Detail výsledků
388215 
PřF 
B-BIO 
Nunvářová Kabátová, Klára 

Role holocénních refugií v evoluci skupiny Minuartia verna (Caryophyllaceae): Kolik je skutečných endemitů?
Detail výsledků
363715 
PřF 
B-BIO 
Tureček, Adam 

Proximátní mechanismy pohlavního dimorfismu ve velikosti těla u gekonů
Detail výsledků
2915 
FF 
A-FGM 
Poncarová, Petra Johana 

Moderní skotská gaelská literatura
Detail výsledků
134715 
MFF 
B-FYZ 
Bajer, Jan 

Mikrostruktura a mechanické vlastnosti Al slitin po intenzivní plastické deformaci
Detail výsledků
307015 
PřF 
B-CH 
Taraba, Lukáš 

Charakterizace polyanilinu dopovaného atomárními kovy a jeho využití v separačních metodách
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|