velikost textu

Projekty pro rok 2018 - Závěrečné projekty založené roku 2015

 
Strana: / 9
> >|
Počet projektů: 130
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
315 
1. LF 
Šedivý, Petr 

MR zobrazení a MR spektroskopie pacientů s ischemií dolních končetin
Detail výsledků
615 
PřF 
B-BIO 
Korábek, Ondřej 

Postglaciální kolonizace Evropy u čtyř velkých hlemýžďovitých plžů (Pulmonata: Helicidae)
Detail výsledků
915 
MFF 
B-MAT 
Kovařík, Vojtěch 

Deskriptivní vlastnosti Banachových prostorů
Detail výsledků
1115 
FSV 
A-EK 
Korbel, Václav 

Testování mechanismů asociálního chování mezi dětmi a dospělými s problémovým chováním
Detail výsledků
307015 
PřF 
B-CH 
Taraba, Lukáš 

Charakterizace polyanilinu dopovaného atomárními kovy a jeho využití v separačních metodách
Detail výsledků
307115 
PřF 
B-CH 
Hampejsová, Zuzana 

Příprava a charakterizace biokompatibilních nanovláken s inkorporovaným imunosupresivem cyklosporinem A a studium kinetiky jeho uvolňování do různých médií pomocí metod HPLC/UPLC-MS/MS
Detail výsledků
309015 
PřF 
B-BIO 
Von Morgen, Patrick 

Úloha fosforylace MRE11 v odpovědi na poškození DNA
Detail výsledků
311015 
PedF 
A-PP 
Kučerová, Olga 

Vývoj písemného projevu od 1. do 5. třídy základní školy
Detail výsledků
322315 
FaF 
B-FYZ 
Hurychová, Hana 

Studium fraktálních aspektů tokového chování partikulárních materiálů ve farmaceutické technologii.
Detail výsledků
322815 
PřF 
B-BIO 
Ramaniuk, Volha 

Regulace vstupu bakteriální buňky do stacionární fáze.
Detail výsledků
323415 
PřF 
B-BIO 
Mohammad, Mahabub Pasha 

Studium nedávno popsaného mechanismu regulace genové exprese: programované pročítání stop kodónu
Detail výsledků
324015 
MFF 
B-FYZ 
Hruška, Petr 

Studium přirozeného stárnutí hořčíkových slitin s prvky vzácných zemin
Detail výsledků
324215 
FaF 
Karbanová, Sára 

Studium interakcí antiretrovirotik ze skupiny nukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy s placentárními nukleosidovými transportéry
Detail výsledků
324615 
PřF 
Filová, Iva 

Transkripční regulace během vývoje vnitřního ucha
Detail výsledků
326515 
MFF 
B-FYZ 
Matvija, Peter 

Vliv pasivace křemíkových povrchů na růst uspořádaných organických vrstev
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|