velikost textu

Projekty pro rok 2018 - Přijaté pokračující projekty založené roku 2017

 
Strana: / 21
> >|
Počet projektů: 303
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
990217 
3. LF 
Urbaczka Dudysová, Daniela 

Spánková vřeténka a atrofie talamu: cesta ke zhoršení paměti ve stáří
998217 
PřF 
Vavrová, Katarína 

Mechanismus působení doxorubicinu a ellipticinu enkapsulovaných v apoferritinových nanotransportérech na nádorové buňky - studie in vitro
1022217 
PřF 
B-BIO 
Macháčová, Simona 

Studium evoluce genetického programu regulujícího vývoj organizátoru
1030217 
PřF 
B-BIO 
Míková, Hana 

Regulace editace RNA ionotropních glutamátových receptorů v suprachiasmatickém jádře potkana
1042217 
PřF 
B-CH 
Svobodová, Petra 

Příprava afinitních povrchů kompatibilních s MALDI hmotnostní spektrometrií pro klinickou diagnostiku
1042317 
3. LF 
Nociarová, Jana 

Duodenální slizniční resurfacing jako faktor glukózové homeostázy
1046217 
PřF 
B-GEO 
Weiss, Tomáš 

Model transportu ve vertisolech semiaridního klimatu
1048317 
PřF 
B-CH 
Jakubec, Dávid 

Zhodnocení přesnosti a efektivity teoretických metod pro výpočet volné energie: aplikace na interakce proteinů s DNA
1052217 
PřF 
B-BIO 
Viñuela Rodríguez, Nuria 

Biogeografie řecké Jónské oblasti z perspektivy ryb podčeledi Leuciscinae
1054217 
MFF 
B-FYZ 
Kosto, Yuliia 

Zkoumání interakce vody a peroxidu vodíku s modelovými povrchy a funkcionalizovánými nanočásticemi oxidu ceru pro biologické aplikace
1060317 
PřF 
B-GEO 
Koukalová, Jana 

Péče o seniory v České republice s ohledem na demografické stárnutí společnosti
1064317 
PřF 
Hrdlička, Jaroslav 

Terapeutický vliv mírné fyzické zátěže na rozvoj srdečního selhání u normotenzních a hypertenzních potkanů s infarktem myokardu
1080217 
FaF 
Migkos, Thomas 

Metabolity flavonoidů, jejich interakce s přechodnými kovy a farmakokinetika
1086217 
PřF 
B-BIO 
Zupková, Barbara 

Interakce mezi strigolaktony a fosfátem - jejich vliv na antioxidační systém a fyziologický stav rostlin
1088217 
PřF 
B-BIO 
Rmoutilová, Rebeka 

Rekonstrukce pánevního skeletu fosilních homininů z pozdního pleistocénu: paleobiologické a funkční interpretace
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|