velikost textu

Projekty pro rok 2018 - Přijaté pokračující projekty založené roku 2016

 
Strana: / 14
> >|
Počet projektů: 200
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
158216 
MFF 
A-INF 
Vlk, Marek 

Dynamické aspekty plánování a rozvrhování
161216 
PřF 
B-BIO 
Kalousková, Barbora 

Využití strukturního popisu interakce lidského lymfocytárního komplexu NKR-P1 a LLT1 pro vývoj fúzních imunoaktivních terapeutik.
168216 
1. LF 
Valášková, Petra 

Studium antioxidačních a protizánětlivých účinků bilirubinu
180516 
FSV 
A-SP 
Stauber, Jakub 

Vzorce institucionalizace politických stran v České republice
181216 
FaF 
B-CH 
Fibigr, Jakub 

Vývoj analytických metod pro účinnou separaci izomerních biologicky aktivních látek
186216 
MFF 
B-FYZ 
Pavlík, Václav 

Vliv poruch na pohyb hvězd v hustých hvězdokupách
196516 
MFF 
B-FYZ 
Kolář, Ivan 

Černé díry a příbuzné prostoročasy ve čtyřech a více dimenzích
196616 
2. LF 
Rejlová, Kateřina 

Leukemogenní efekt demetyláz histonů v leukemických buňkách s PML-RARa fúzním genem
197116 
FF 
A-FGM 
Koptík, Tomáš 

Německo-česká lexikální databáze: Slovesa online
197216 
FSV 
A-EK 
Novák, Vladimír 

Dynamika změn vládní politiky
198516 
PřF 
B-BIO 
Blažková, Kristýna 

Vývoj umělých bispecifických nanočástic pro imunoterapii v rakovině prostaty
200516 
PřF 
B-BIO 
Tůmová, Lenka 

Rostlinné steroidy v regulaci primárních fotosyntetických procesů: mezidruhové rozdíly a nová potenciální role ekdysteroidů?
210216 
2. LF 
Odintsov, Igor 

Plicní hypertenze při experimentálním levostranném srdečním selhání
228216 
PřF 
B-BIO 
Novák, Jakub 

Analýza změn chromatinu vyvolaných infekcí bakterií Bordetella pertussis a identifikace jejich bakteriálních spouštěčů
228316 
1. LF 
Paszeková, Helena 

Řízená delece suspektního onkogenu SMARCA5 v nádorové buňce
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|