velikost textu

Projekty pro rok 2018 - Přijaté nové projekty 2018

 
Strana: / 22
> >|
Počet projektů: 328
▼+▲+Kód 
▼+▲+Fakulta 
▼+▲+Sekce 
[1]Řešitel 

▼+▲+Název
1734218 
FSV 
A-FGM 
Zunová, Anna 

Postoj studentů žurnalistiky k novinářské etice: Porovnání České republiky s USA
18218 
PřF 
B-BIO 
Zimmann, Nadine 

Analýza lysosomů Trichomonas vaginalis
1372218 
MFF 
B-FYZ 
Zhernov, Ilia 

Studie interakcí mezi jednotlivými molekulami proteinů “midbody”
946218 
FSV 
A-HE 
Zheltova, Ekaterina 

Nacionální identita, transnacionální lokality a jazykové ideologie: Diskursivní praktiky na albánsko-řeckém pomezí
624218 
FSV 
A-SP 
Wirthová, Jitka 

Formování vzdělávacích nároků v současném pedagogickém diskurzu
524218 
PřF 
B-BIO 
Weissová, Romana 

Prolyl isomeráza FKBP12 jako regulátor fosforylace proteinu CRMP2A a vývoje nervové soustavy.
1076218 
PřF 
B-BIO 
Vytlačil, Zdeněk 

Analýza stabilních izotopů v rekonstrukci rezidenční mobility velkomoravské populace
90218 
FF 
A-PP 
Vrtišková, Petra 

Indikátory úspěšného přijetí do armády
1352218 
PřF 
B-GEO 
Vrbický, Tomáš 

Doprovodné složky průmyslově využívaných živcových hornin: technologický a surovinový potenciál
58218 
MFF 
B-FYZ 
Votavová, Petra 

Studium autoionizujících stavů v atomech a molekulách
1692218 
2. LF 
Votava, Jan 

Vliv neoadjuvantní léčby na kvalitu a kvantitu mízních uzlin v mezorektu při karcinomu rekta
668218 
FSV 
A-HE 
Vnoučková, Kateřina 

Vliv hranice na příhraniční regiony Jižní Moravy a Dolního Rakouska před a po roce 1989
558218 
MFF 
B-FYZ 
Vlášková, Kristina 

Elektronové vlastnosti pyrochlorů R2T2O7 se silnou spin-orbitální interakcí
1450218 
PřF 
B-BIO 
Vlasta, Tomáš 

Populační biologie a genetika kriticky ohrožené kohátky kalíškaté (Tofieldia calyculata)
80918 
MFF 
B-FYZ 
Veselý, Jiří 

Studium symetrických prostoročasů v Einsteinově gravitaci
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|