velikost textu

Projekty pro rok 2018 - Přijaté nové projekty 2018

 
Strana: / 22
> >|
Počet projektů: 328
▼+▲+Kód 
▼+▲+Fakulta 
[1]Sekce 
▼+▲+Řešitel 

▼+▲+Název
898918 
FaF 
Matthios, Andreas 

PKPD modelování distribuce rifampicinu s prostorovým rozlišením a možné klinické důsledky.
1256218 
FaF 
Štefela, Alžbeta 

Nový buněčný model makrofágů s hepatocyty pro studium zánětlivých onemocnění jater
364218 
2. LF 
Střížová, Zuzana 

Izolace, charakterizace a expanze subpopulací lymfocytů infiltrujících nádory ledvin pro vývoj adoptivní buněčné imunoterapie
1834218 
3. LF 
Bezděková, Dagmar 

Vliv tau reaktivních protilátek z lidské plazmy na buněčný model tauopatie
460218 
2. LF 
Paračková, Zuzana 

Funkční dopad genetických poruch na intracelulární signalizaci u primárních imunodeficitů
794218 
2. LF 
Alquezar Artieda, Natividad 

Studium mechanizmu účinku L-asparaginázy pomocí omických metod
316218 
2. LF 
Bakardjieva, Marina 

Poruchy mechanismu vývoje, aktivace, proliferace a apoptózy lymfocytů u PID
1722218 
PřF 
Honc, Ondřej 

Opioidy a jejich působení na buňky glioblastomu: vliv na citlivost buněk k cytostatikům
1780218 
3. LF 
Vejmola, Čestmír 

Percepční změny indukované psilocybinem a jejich elektrofyziologické koreláty v animálním serotonergním modelu schizofrenie
914218 
2. LF 
Halmová, Hana 

Chemokiny v mozkomíšním moku v kontextu nových biomarkerů zánětlivých demyelinizačních onemocnění a jejich potenciál pro klinickou praxi
748318 
1. LF 
Karolová, Jana 

Nové prognostické a prediktivní markery protinádorové imunity u pacientů s vybranými lymfoproliferacemi při diagnóze a při selhání léčby
86218 
2. LF 
Lukeš, Julius 

Nový mechanismus vzniku transientní myeloproliferativní poruchy
976718 
2. LF 
Plachý, Lukáš 

Hledání genetické příčiny malého růstu pomocí metod sekvenování nové generace jako cesta k optimalizaci diagnostiky a terapie dětí s familiárně malým vzrůstem
1782218 
1. LF 
Faltusová, Kateřina 

Úloha pozdních progenitorů v regeneraci krvetvorné tkáně.
178518 
FaF 
Kohelová, Eliška 

Studium cytotoxické aktivity alkaloidů Zephyranthes citrina (Amaryllidaceae) a jejich polosyntetických derivátů
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|