velikost textu

Projekty pro rok 2018 - Přijaté nové projekty 2018

 
Strana: / 22
> >|
Počet projektů: 328
▼+▲+Kód 
▼+▲+Fakulta 
▼+▲+Sekce 
▼+▲+Řešitel 

[1]Název
1474218 
PřF 
B-BIO 
Čermák, Vojtěch 

Role proteinu SPT6L v RNA interferenci
1586218 
1. LF 
B-BIO 
Renešová, Nicol 

Reoxygenace ischemické kostní dřeně jako model reperfuzního tkáňového poškození
390218 
LF Pl 
Skalický, Adam 

Bevacizumabem vyvolané změny cévního systému jater a jeho vliv na jaterní regeneraci
548418 
FF 
A-FGM 
Ulman, Vít 

Jazykový kontakt mezi japonskými a korejskými dialekty v oblasti Korejského průlivu – terénní výzkum
340218 
PřF 
B-BIO 
Stiblíková, Pavlína 

Dynamika prostorového uspořádání kořenového systému vzhledem k heterogenitě půdy
1468218 
3. LF 
Štěpánková, Maria 

Efekt operační stabilizace na hojení zlomenin žeber u experimentálního modelu prasete
1278218 
FSV 
A-EK 
Štěpánková, Barbora 

Kreditní migrační matice založené na datech bank a hospodářský cyklus
1030218 
PřF 
B-BIO 
Mikulášová, Tereza 

Vliv Hyper IL-6 na erytropoézu Dánia
544218 
MFF 
B-MAT 
Peksová, Lada 

Vyšší struktury v kvantové teorii pole
86218 
2. LF 
Lukeš, Julius 

Nový mechanismus vzniku transientní myeloproliferativní poruchy
1734218 
FSV 
A-FGM 
Zunová, Anna 

Postoj studentů žurnalistiky k novinářské etice: Porovnání České republiky s USA
18218 
PřF 
B-BIO 
Zimmann, Nadine 

Analýza lysosomů Trichomonas vaginalis
620618 
FF 
A-HE 
Andresová, Klára 

Raně novověké vojenské příručky středovýchodní Evropy
1767418 
PřF 
B-BIO 
Veselá, Ludmila 

Molekulární mechanismus funkce ARE proteinu Lmr(C) u Streptomyces lincolnensis a jeho homologů nalézajících se u Streptomyces coelicolor
1308218 
PřF 
B-BIO 
Kolátková, Viktorie 

Přehlížená nádorovka Plasmodiophora cf. halophilae (Endomyxa: Phytomyxea) jako příklad souběžného Lessepského migranta do Středozemního moře
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|