velikost textu

Projekty pro rok 2018 - Přijaté nové projekty 2018

 
Strana: / 22
> >|
Počet projektů: 328
[1]Kód 
▼+▲+Fakulta 
▼+▲+Sekce 
▼+▲+Řešitel 

▼+▲+Název
18218 
PřF 
B-BIO 
Zimmann, Nadine 

Analýza lysosomů Trichomonas vaginalis
20218 
PedF 
A-PP 
Lorenc, Eva 

E-book metodika elementární výuky hry na klavír 5-7letých dětí
22218 
PřF 
B-BIO 
Lustyk, Diana Angela 

Indentifikace genu hybridni sterility na chromozomu X pomocí klasických a nových genetických metod.
32218 
2. LF 
Kala, Petr 

Vliv kombinované léčby pomocí inhibitoru angiotenzin-konvertujícího enzymu a inhibitoru solubilní epoxid hydrolázy na progresi chronického srdečního selhání a rozvoj renální dysfunkce u Ren-2 transgenních potkanů s aorto-kavální píštělí.
34218 
PF 
A-TFP 
Drápal, Jakub 

Analýza efektivity nepodmíněného trestu odnětí svobody z hlediska recidivy
38318 
FF 
A-HE 
Šmigol, Ondřej 

Politika vlád Margaret Thatcherové vůči střední Evropě
58218 
MFF 
B-FYZ 
Votavová, Petra 

Studium autoionizujících stavů v atomech a molekulách
62418 
FTVS 
A-PP 
Polívková, Jitka 

Možnosti využití hyperoxie ve florbalu
74218 
PF 
A-TFP 
Králik, Dominik 

Právní regulace transnacionálních podnikatelských seskupení
78318 
PřF 
B-GEO 
Lendzioch, Theodora 

Monitoring habitatů horských rašelinišť pomocí bezpilotních systémů (UAV) a multispektrální digitální fotogrammetrie.
78418 
FTVS 
A-PP 
Kunzmann, Egon 

Objektivizace, komparace, asociace a determinace pohybových předpokladů ve vztahu k modelu pohybového zatížení v utkání mladých elitních hráčů a hráčských funkcí.
80218 
FSV 
A-TFP 
Drhlíková, Eva 

Lidská práva z pohledu migrace
80318 
PřF 
B-BIO 
Pagáčová, Lucie 

Analýza miRNA u nádorů asociovaných s lidskými papilomaviry
80518 
PřF 
B-BIO 
Kučerová, Ivana 

Ověření druhových hranic mezi klinicky významnými geofilními druhy Arthroderma pomocí multidisciplinárního přístupu
80918 
MFF 
B-FYZ 
Veselý, Jiří 

Studium symetrických prostoročasů v Einsteinově gravitaci
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|