velikost textu

Projekty pro rok 2018 - Přijaté nové projekty 2018

 
Strana: / 22
> >|
Počet projektů: 328
▼+▲+Kód 
[1]Fakulta 
▼+▲+Sekce 
▼+▲+Řešitel 

▼+▲+Název
258218 
ETF 
A-TFP 
Stehlíková, Daniela 

Pavol a obnova Izraela
1098218 
ETF 
A-TFP 
Horáková, Hana 

Výklady Zjevení Janovo 20,1-10 od dob rané církve až do 5. století
1568218 
FaF 
Vagiannis, Dimitrios 

Interakce nových protinádorových léčiv s ABC lékovými efluxními transportéry a cytochromy P450; jejich role v mnohočetné lékové rezistenci
178518 
FaF 
Kohelová, Eliška 

Studium cytotoxické aktivity alkaloidů Zephyranthes citrina (Amaryllidaceae) a jejich polosyntetických derivátů
994218 
FaF 
B-CH 
Kostelanský, Filip 

Syntéza modifikátorů zvyšujících teplotu tání oligonukleotidových sond
1306218 
FaF 
Najpaverová, Simona 

Analýza a riešenie deplécie nutrientov v období gravidity ako prevencia častých patofyziologických symptómov
1788218 
FaF 
B-CH 
Khalikova, Maria 

Vývoj a optimalizace klasických i moderních extrakčních metod pro analýzu antivirotik pomocí UHPLC-MS/MS
1828218 
FaF 
B-CH 
Gazárková, Taťána 

Studium spojení superkritické fluidní chromatografie a hmotnostní spektrometrie
1256218 
FaF 
Štefela, Alžbeta 

Nový buněčný model makrofágů s hepatocyty pro studium zánětlivých onemocnění jater
1006218 
FaF 
Bukum, Neslihan 

Inhibitory tyrosinkinas jako nástroje k překonání lékové rezistence způsobené karbonyl-redukujícími enzymy
1286218 
FaF 
B-FYZ 
Jarolímová, Žofie 

Studium fraktálních aspektů tokového a konsolidačního chování farmaceutických pomocných látek jako potenciálních nosičů pro interaktivní směsi s léčivy
898918 
FaF 
Matthios, Andreas 

PKPD modelování distribuce rifampicinu s prostorovým rozlišením a možné klinické důsledky.
766218 
FaF 
B-CH 
Raabová, Hedvika 

Nanovlákenné polymery jako materiály s "omezeným přístupem" pro on-line extrakce biologických vzorků
604218 
FF 
A-PP 
Děchtěrenko, Filip 

Vizuální paměť a falešné vzpomínky
268218 
FF 
A-FGM 
Getta, Jelizaveta 

Tlumočení mezi německými kolonialisty a místním obyvatelstvem v Namibii během období, kdy byla německou kolonií
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|