velikost textu

Projekty pro rok 2018 - Přijaté nové projekty 2018

 
Strana: / 7
> >|
Počet projektů: 328
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
230218 
FSV 
A-SP 
Kuľková, Miroslava 

Podmínky a mechanismy regionální pacifikace: případ Balkánu
792218 
PřF 
B-CH 
Li, Shuo 

Teoretické studium MXenů pro použití v spintronice a katalýze
104218 
PřF 
B-BIO 
Hlaváčová, Jana 

Vliv latentní toxoplazmózy na plodnost člověka
1142218 
FSV 
A-EK 
Godar, Sarah 

Korporátní zisky německých mezinárodních společností
598218 
FF 
A-HE 
Smrž, Jiří 

Podíl cechmistrů na správě pražských měst v raném novověku
558218 
MFF 
B-FYZ 
Vlášková, Kristina 

Elektronové vlastnosti pyrochlorů R2T2O7 se silnou spin-orbitální interakcí
396218 
3. LF 
Liška, Karolína 

Cirkadiánní hodiny v hipokampu a jejich farmakologické ovlivnění s ohledem na terapii kognitivních poruch
178518 
FaF 
Kohelová, Eliška 

Studium cytotoxické aktivity alkaloidů Zephyranthes citrina (Amaryllidaceae) a jejich polosyntetických derivátů
826218 
FF 
A-HE 
Kvočáková, Lucia 

Budovanie identity „českej“ a „slovenskej“ moderny vo vzťahu k idei čechoslovakizmu
978218 
PřF 
B-CH 
Lunkad, Raju 

Studium interakce polyelektrolytů s amfolyty
538218 
PřF 
B-BIO 
Eliášová, Kristýna 

Genomické metody ve studiu evoluční historie ježků rodu Erinaceus
1767618 
PřF 
B-BIO 
Truhlářová, Veronika 

Evoluce zraku u polyploidních ryb
1767318 
PřF 
B-GEO 
Holá, Petra 

Metamorfóza gabroidních hornin tepelsko-barrandienské jednotky
1416218 
PřF 
B-BIO 
Hrůzová, Lucie 

Diverzita kryptického druhového komplexu Trox hispidus (Coleoptera: Scarabaeoidea: Trogidae): integrace několika nezávislých taxonomických přístupů
1686218 
PřF 
B-CH 
Treťjačenko, Vjačeslav 

Evoluce proteinové struktury interakcí s RNA
1506318 
PřF 
B-BIO 
Novotná, Eliška 

Role tyrosinkinázové aktivity mitochondriálního HER2 v rakovině prsu
1516218 
PřF 
B-BIO 
Kössl, Jan 

Mechanismus terapeutického účinku mezenchymálních kmenových buněk při léčbě poškozené rohovky
1426218 
PřF 
B-BIO 
Klebanovych, Anastasiya 

Úloha PAK1 a PAK2 kináz v regulaci organizace mikrotubulů při aktivaci žírných buněk
1501218 
PřF 
B-BIO 
Bendová, Barbora 

Vliv genetické příbuznosti a sociálních interakcí na složení gastrointestinální mikrobioty u dvou poddruhů myši domácí (Mus musculus) – „common-garden“ experiment.
1752218 
PřF 
B-BIO 
Neuwirthová, Eva 

Optické vlastnosti listu ve vztahu ke xeromorfním strukturálním adaptacím listu
276218 
PedF 
A-PP 
Eliášková, Klára 

Historický vývoj výuky mateřského jazyka u žáků se zrakovým postižením
1406218 
PřF 
A-PP 
Machová, Kamila 

Vzájemné vztahy vlastností vyčtených z fotografií obličejů
364218 
2. LF 
Střížová, Zuzana 

Izolace, charakterizace a expanze subpopulací lymfocytů infiltrujících nádory ledvin pro vývoj adoptivní buněčné imunoterapie
1366218 
PřF 
B-BIO 
Kučerová, Jitka 

Import proteinů do hydrogenosomů a mechanismy kontroly kvality hydrogenosomálních proteinů u lidského parazita, Trichomonas vaginalis
506718 
PřF 
B-GEO 
Růžek, Michal 

Vliv depozice N a S na dekompozici organické hmoty v lesních ekosystémech střední Evropy
1270218 
FSV 
A-EK 
Hronec, Martin 

Oceňování aktiv a výběr portfolia ve frekvenční doméně
862218 
FSV 
A-EK 
Mikulka, Jakub 

Efekt výher ve sportovním sázení a loterii na následné chování sázkařů
1206218 
PřF 
B-BIO 
Kuchtiak, Viktor 

Variabilita genů excitačního nervového přenosu u neuropsychiatrických onemocnění
136418 
MFF 
B-FYZ 
Sýkora, Martin 

Testování polovodičových detektorů pro projekt ATLAS Upgrade
938218 
FF 
A-HE 
Kolich, Tomáš 

Spletitý ornament v žánru gotického hororu
744218 
FSV 
A-EK 
Babiak, Mykola 

Učení, skryté růstové perzistence a ceny opcí
1036218 
PedF 
A-PP 
Janyšková, Kristýna 

Fenomén smrti a proces truchlení v kontextu mentálního postižení: Projekt podpůrné skupiny
994218 
FaF 
B-CH 
Kostelanský, Filip 

Syntéza modifikátorů zvyšujících teplotu tání oligonukleotidových sond
1428218 
3. LF 
Gardáš, Dominik 

Studium role isoforem hexokinasy v nádorově transformovaných a netransformovaných buňkách
178218 
KTF 
A-HE 
Bárta Pražák, Tomáš 

Barokní humanista-kazatel Emanuel Arnošt z Valdštejna při Metropolitní kapitule sv. Víta v Praze
856218 
FF 
A-HE 
Souček, Josef 

Vizualizace antické architektury: zobrazení architektonických exteriérů na římských freskách z Neapolského zálivu
1276818 
PřF 
B-BIO 
Pačes, Jan 

Charakterizace lokalizace a dynamiky profesionálních APC s využitím modelu MHCII-EGFP knock in myši
970218 
FHS 
A-PP 
Petiška, Eduard 

Využívání otevřených vzdělávacích zdrojů studenty environmentálních oborů v České republice
100218 
FF 
A-HE 
Šubrt, Martin 

Britsko-kanadské vztahy 1921–1930
1558218 
PřF 
B-CH 
Ustinova, Kseniya 

Popis interakcí mezi tubulinem a histondeacetylasou 6 na molekulární úrovni
190218 
FSV 
A-FGM 
Audy Martínek, Petra 

Fenomén pasivních uživatelů sociálních sítí a jejich vztah ke značce
1306218 
FaF 
Najpaverová, Simona 

Analýza a riešenie deplécie nutrientov v období gravidity ako prevencia častých patofyziologických symptómov
904218 
PřF 
B-BIO 
Pinc, Jan 

Význam epigenetické variability v evoluci klonálních rostlin
1546218 
PřF 
B-BIO 
Batelka, Jan 

Evoluční historie parazitoidních brouků čeledi vějířníkovití (Coleoptera, Ripiphoridae): od jantarových fosilií z křídy po fylogenomiku
734218 
PřF 
B-BIO 
Heleš, Mário 

Mechanizmy vzniku chemoterapií indukované neuropatické bolesti
1698218 
MFF 
B-FYZ 
Kostka, Filip 

Inverze seismogramů na dynamický model konečného zdroje, aplikace na zemětřesení z roku 2016 u Amatrice ve střední Itálii
590218 
MFF 
B-FYZ 
Knapová, Ingrid 

Studium gamma rozpadu vysoce excitovaných těžkých jader
816218 
FF 
A-FGM 
Neudörfl, Martin 

Kodifikace sarkézské normanštiny
1334218 
PřF 
B-BIO 
Damaška, Albert 

Skákající brouci vítězi v pasivní dispersi: evoluční dynamika a biogeografie bezkřídlých brouků vázaných na mechy.
899018 
FF 
A-PP 
Tichá, Zuzana 

Trénink vizuální selektivní pozornosti u seniorů
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|