velikost textu

Projekty pro rok 2018 - Přijaté nové projekty 2018

 
Strana: / 22
> >|
Počet projektů: 328
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
786218 
FF 
A-FGM 
Dušek Pražáková, Jana 

Migrace a adolescence v literárních textech současných švýcarských exofonních autorek
1570218 
PřF 
B-BIO 
Jindrová, Anna 

Regulace translace v savčích oocytech a raných embryích
1698318 
PedF 
A-HE 
Chalupová, Helena 

Prameny k dějinám česko-rumunských vztahů v předmoderní době
322218 
2. LF 
Herma, Tomáš 

Operační přístup do karpometakarpového kloubu palce ve vztahu k ramus superficialis nervi radialis: anatomická studie s klinickými implikacemi
218218 
FSV 
A-EK 
Šoltés, Michal 

Získávání informací v ekonomii: Experiment
1084218 
FSV 
A-SP 
Sedláček, Jakub 

Celebrita nových médií: Proměna světa celebrit v éře sociálních sítí
620218 
FF 
A-HE 
Kohoutková, Kateřina 

Ella Böhlendorf. Příspěvek k podobě každodenního života německých kolonistů v jižní částí Chile ve druhé polovině 19. století.
1848218 
KTF 
A-HE 
Lorencová, Veronika 

Olomoucké kresby Paola Paganiho v kontextu jeho tvorby
1832218 
3. LF 
A-PP 
Plechatá, Adéla 

Akceptovatelnost imerzivní virtuální reality a její přínosnost ve srovnání s méně imerzivními technologiemi v diagnostice a remediaci kognitivního deficitu u zdravé stárnoucí populace
1674218 
PřF 
B-CH 
Knížek, Antonín 

Výzkum nových fotochemických procesů v chemii Marsu a terestrických exoplanet
128218 
PřF 
B-BIO 
Burkartová, Kateřina 

Hledání mechanismů udržujících genetickou identitu bakterií v jednoduchých mikrobiálních ekosystémech
1212218 
PřF 
B-BIO 
Přibylová, Adéla 

Analýza iniciace, dynamiky a mechanizmu transkripčního genového umlčování
646218 
MFF 
B-FYZ 
Shapko, Dmytro 

Experimentální studium disociativní rekombinace molekulárních iontů s elektrony v teplotním rozsahu 50 - 250 K
32218 
2. LF 
Kala, Petr 

Vliv kombinované léčby pomocí inhibitoru angiotenzin-konvertujícího enzymu a inhibitoru solubilní epoxid hydrolázy na progresi chronického srdečního selhání a rozvoj renální dysfunkce u Ren-2 transgenních potkanů s aorto-kavální píštělí.
548518 
PřF 
B-BIO 
Kobercová, Eliška 

Úloha chloroplastové glutaminsyntetázy (GS2) u Arabidopsis thaliana
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|