velikost textu

Projekty pro rok 2018 - Přijaté nové projekty 2018

|< < 
Strana: / 22
Počet projektů: 328
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
642218 
PřF 
B-BIO 
Cibulková, Simona 

Využití 3D modelů artikulačních ploch pánevních kostí v odhadu věku dožití podle kostry
850218 
MFF 
B-MAT 
Bartoš, Ondřej 

Cílově-orientované adaptivní metody pro numerické řešení PDR
508818 
PF 
A-TFP 
Šmirausová, Petra 

Právní úprava proti vyhýbání se daňovým povinnostem v oblasti přímých daní v kontextu práva Evropské unie a mezinárodního práva
984318 
PF 
A-TFP 
Šobora, Jan 

Srovnání regulatorních přístupů ke sdílené ekonomice ve vybraných evropských zemích s ohledem na možnou budoucnost regulace v České republice
1394218 
PřF 
B-BIO 
Štorchová, Radka 

Funkce Wip1 fosfatázy na chromatinu
504218 
PřF 
B-BIO 
Bělová, Magdalena 

Role sociálního učení při vzniku averze vůči aposematické kořisti u sýkor (Paridae)
670218 
MFF 
B-MAT 
Pelech, Petr 

Gradientní polykonvexita v rámci rychlostně nezávislých procesů
1188218 
MFF 
B-FYZ 
Tuharin, Kostyantyn 

Pokročilá diagnostika výboje plazmatické trysky s dutou katodou pro depozice oxidových tenkých vrstev
314218 
FF 
A-FGM 
Švec, Michal 

Dějiny finské poezie ve světle soudobé finské literární vědy
616218 
FF 
A-PP 
Jelínek, Jakub 

Emoční inteligence, regulace emocí a jejich diference u osob obou pohlaví a osob s různou sexuální orientací
1480218 
PedF 
A-PP 
Dunovská, Marie 

Transdidaktické inovace v počátku hudebního vzdělávání v základní škole
1501818 
PřF 
B-GEO 
Sýkora, Jan 

Diferenciace proměn vnitřního města Prahy a jejich dopady na dlouhodobé rezidenty
1346218 
PřF 
B-BIO 
Martinčová, Michaela 

Vzájemná interakce vybraných genů AHL, potenciálních růstových regulátorů
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
|< <