velikost textu

Projekty pro rok 2018 - Přijaté nové projekty 2018

|< < 
Strana: / 22
> >|
Počet projektů: 328
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
1506318 
PřF 
B-BIO 
Novotná, Eliška 

Role tyrosinkinázové aktivity mitochondriálního HER2 v rakovině prsu
1516218 
PřF 
B-BIO 
Kössl, Jan 

Mechanismus terapeutického účinku mezenchymálních kmenových buněk při léčbě poškozené rohovky
1426218 
PřF 
B-BIO 
Klebanovych, Anastasiya 

Úloha PAK1 a PAK2 kináz v regulaci organizace mikrotubulů při aktivaci žírných buněk
1501218 
PřF 
B-BIO 
Bendová, Barbora 

Vliv genetické příbuznosti a sociálních interakcí na složení gastrointestinální mikrobioty u dvou poddruhů myši domácí (Mus musculus) – „common-garden“ experiment.
1752218 
PřF 
B-BIO 
Neuwirthová, Eva 

Optické vlastnosti listu ve vztahu ke xeromorfním strukturálním adaptacím listu
276218 
PedF 
A-PP 
Eliášková, Klára 

Historický vývoj výuky mateřského jazyka u žáků se zrakovým postižením
1406218 
PřF 
A-PP 
Machová, Kamila 

Vzájemné vztahy vlastností vyčtených z fotografií obličejů
364218 
2. LF 
Střížová, Zuzana 

Izolace, charakterizace a expanze subpopulací lymfocytů infiltrujících nádory ledvin pro vývoj adoptivní buněčné imunoterapie
1366218 
PřF 
B-BIO 
Kučerová, Jitka 

Import proteinů do hydrogenosomů a mechanismy kontroly kvality hydrogenosomálních proteinů u lidského parazita, Trichomonas vaginalis
506718 
PřF 
B-GEO 
Růžek, Michal 

Vliv depozice N a S na dekompozici organické hmoty v lesních ekosystémech střední Evropy
1270218 
FSV 
A-EK 
Hronec, Martin 

Oceňování aktiv a výběr portfolia ve frekvenční doméně
862218 
FSV 
A-EK 
Mikulka, Jakub 

Efekt výher ve sportovním sázení a loterii na následné chování sázkařů
1206218 
PřF 
B-BIO 
Kuchtiak, Viktor 

Variabilita genů excitačního nervového přenosu u neuropsychiatrických onemocnění
136418 
MFF 
B-FYZ 
Sýkora, Martin 

Testování polovodičových detektorů pro projekt ATLAS Upgrade
938218 
FF 
A-HE 
Kolich, Tomáš 

Spletitý ornament v žánru gotického hororu
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
|< <  > >|