velikost textu

Projekty pro rok 2018 - Přijaté nové projekty 2018

 
Strana: / 22
> >|
Počet projektů: 328
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
646218 
MFF 
B-FYZ 
Shapko, Dmytro 

Experimentální studium disociativní rekombinace molekulárních iontů s elektrony v teplotním rozsahu 50 - 250 K
32218 
2. LF 
Kala, Petr 

Vliv kombinované léčby pomocí inhibitoru angiotenzin-konvertujícího enzymu a inhibitoru solubilní epoxid hydrolázy na progresi chronického srdečního selhání a rozvoj renální dysfunkce u Ren-2 transgenních potkanů s aorto-kavální píštělí.
548518 
PřF 
B-BIO 
Kobercová, Eliška 

Úloha chloroplastové glutaminsyntetázy (GS2) u Arabidopsis thaliana
1767318 
PřF 
B-GEO 
Holá, Petra 

Metamorfóza gabroidních hornin tepelsko-barrandienské jednotky
1416218 
PřF 
B-BIO 
Hrůzová, Lucie 

Diverzita kryptického druhového komplexu Trox hispidus (Coleoptera: Scarabaeoidea: Trogidae): integrace několika nezávislých taxonomických přístupů
1686218 
PřF 
B-CH 
Treťjačenko, Vjačeslav 

Evoluce proteinové struktury interakcí s RNA
1546218 
PřF 
B-BIO 
Batelka, Jan 

Evoluční historie parazitoidních brouků čeledi vějířníkovití (Coleoptera, Ripiphoridae): od jantarových fosilií z křídy po fylogenomiku
734218 
PřF 
B-BIO 
Heleš, Mário 

Mechanizmy vzniku chemoterapií indukované neuropatické bolesti
1698218 
MFF 
B-FYZ 
Kostka, Filip 

Inverze seismogramů na dynamický model konečného zdroje, aplikace na zemětřesení z roku 2016 u Amatrice ve střední Itálii
1618218 
PřF 
B-CH 
Filandrová, Růžena 

Vliv genomové sekvence na interakce DNA s transkripčními faktory
536218 
KTF 
A-HE 
Falátková, Michaela 

Překlad a analýza itineráře De locis sanctis Adomnána z Iony
1278918 
MFF 
B-MAT 
Buriánková, Eva 

Multilineární Fourierovy multiplikátory a singulární integrály
1552218 
PřF 
B-BIO 
Magalhães Novais, Silvia Carina 

Vztah autofágie a mitochondriální respirace v klidových buňkách
692818 
1. LF 
A-PP 
Fendrych Mazancová, Adéla 

Neuropsychologické markery časných stádií kognitivního deficitu u Alzheimerovy nemoci a Parkinsonovy nemoci
1588218 
PřF 
B-CH 
Fernandez Alvarez, Roberto 

Příprava polymerních nanostruktur založených na nekovalentních interakcích karboranových klastrů
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|