velikost textu

Projekty pro rok 2018 - Přijaté nové projekty 2018

 
Strana: / 22
> >|
Počet projektů: 328
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
1190218 
PřF 
B-CH 
Ulč, Jan 

Vývoj nové syntézy azaaromatických sloučenin katalytickou aktivací C-C a C-H vazeb.
308218 
PřF 
B-GEO 
Bouziane, Kaoutar 

Optimalizace návrhu sítě pro monitorování přízemního ozonu v Jizerských horách
646218 
MFF 
B-FYZ 
Shapko, Dmytro 

Experimentální studium disociativní rekombinace molekulárních iontů s elektrony v teplotním rozsahu 50 - 250 K
386218 
PřF 
B-CH 
Holubová, Monika 

Chemicky modifikované glykogeny jako potenciální makromolekulární terapeutika amyloidóz
996218 
MFF 
A-INF 
Kondapaneni, Ivo 

Více-úrovňové Monte-Carlo metody pro efektivní syntézu obrazu
1586218 
1. LF 
B-BIO 
Renešová, Nicol 

Reoxygenace ischemické kostní dřeně jako model reperfuzního tkáňového poškození
580218 
1. LF 
Hollý, Petr 

Klinické projevy a neurofyziologické podklady esenciálního a dystonického třesu hlavy
1834218 
3. LF 
Bezděková, Dagmar 

Vliv tau reaktivních protilátek z lidské plazmy na buněčný model tauopatie
1426218 
PřF 
B-BIO 
Klebanovych, Anastasiya 

Úloha PAK1 a PAK2 kináz v regulaci organizace mikrotubulů při aktivaci žírných buněk
100218 
FF 
A-HN 
Šubrt, Martin 

Britsko-kanadské vztahy 1921–1930
816218 
FF 
A-FGM 
Neudörfl, Martin 

Kodifikace sarkézské normanštiny
1550218 
PřF 
B-BIO 
Metlička, Jáchym 

Identifikace a charakterizace interaktorů GAP2 proteinu aktivujícího RAB GTPázy z Arabidopsis thaliana
1728218 
3. LF 
Klimešová, Yun Min 

Využití rohovkových lentikul refrakčních pacientů k léčbě rohovkových vředů.
314218 
FF 
A-FGM 
Švec, Michal 

Dějiny finské poezie ve světle soudobé finské literární vědy
1434218 
PřF 
A-SP 
Horňáková, Marie 

Proces výběru nového místa bydliště obyvatel Pražského městského regionu
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|