velikost textu

Projekty pro rok 2017 - Závěrečné projekty založené roku 2015

 
Strana: / 6
> >|
Počet projektů: 77
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
277915 
MFF 
B-FYZ 
Kuzminova, Anna 

Depozice a studium vlastností antibakteriálních nanokompozitů kov/plazmový polymer
Detail výsledků
278615 
FF 
A-SP 
Nekolová, Kateřina 

Služby pro imigranty ve veřejných knihovnách ČR
Detail výsledků
279515 
PedF 
A-PP 
Dvořáková, Radka 

Výuka paleoantropologie a evoluční antropologie na 2. a 3. stupni a postoje učitelů k této problematice
Detail výsledků
280115 
FF 
A-HE 
Kučová, Stanislava 

Výrobní centra římské keramiky v egyptské Západní poušti – analýza a srovnání
Detail výsledků
307415 
FF 
A-HE 
Horák, Jan 

Nový pohled na funkční strukturu plužin zaniklých osad a vztah lidských aktivit a přírodního prostředí prostřednictvím pedochemických metod
Detail výsledků
309315 
PřF 
B-BIO 
Lejsková, Renata 

Hledání funkce proteinu Mmi1/TCTP v souvislosti s buněčnými degradačními mechanismy u kvasinky Saccharomyces cerevisiae
Detail výsledků
310015 
PedF 
A-PP 
Stárková, Zuzana 

Tvůrčí psaní jako metoda rozvoje řečové dovednosti psaní v češtině jako cizím / druhém jazyku
Detail výsledků
322715 
MFF 
B-MAT 
Čoupek, Petr 

Volterrovské procesy a jejich aplikace
Detail výsledků
327615 
PedF 
A-PP 
Moraová, Hana 

Výzkum kulturního obsahu učebnic matematiky pro ZŠ a nižší gymnázia
Detail výsledků
332215 
PřF 
B-GEO 
Kašpar, Jakub 

Vliv vrcholového fenoménu na růst stromů v ekotonu horní hranice lesa v pohořích střední Evropy
Detail výsledků
334315 
FSV 
A-EK 
Fiala, Tomáš 

Extrémy ve finanční stabilitě
Detail výsledků
335515 
PřF 
A-SP 
Pachlová, Tereza 

Analýza aktuálního a odhad budoucího přínosu metod asistované reprodukce pro vývoj porodnosti v České republice
Detail výsledků
337015 
KTF 
A-HE 
Huczmanová, Andrea 

Zhořelec a kulturní výměna při Via regia. Mezi Lipskem a Vratislaví v letech 1453-1547.
Detail výsledků
340315 
FSV 
A-SP 
Kantor, Lukáš 

Skupina Bilderberg jako příklad klubu globálních elit
Detail výsledků
340615 
HTF 
A-TFP 
Vinš, Petr Jan 

Přenosný oltář ve středověké liturgické praxi a ve šlechtické sebereprezentaci
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100
  > >|