velikost textu

Projekty pro rok 2017 - Závěrečné projekty založené roku 2014

 
Strana: / 14
> >|
Počet projektů: 198
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
978214 
FF 
A-HN 
Pešta, Mikuláš 

Levicový terorismus a politické násilí v západní Evropě v sedmdesátých a osmdesátých letech
Detail výsledků
42314 
1. LF 
C-C4 
Mušálková, Dita 

Vývoj a aplikace nových metod pro stanovení zešikmení inaktivace chromosomu X u žen s gonozomálně recesivními metabolickými nemocemi
Detail výsledků
764214 
LF Pl 
C-C1 
Matějka, Tomáš 

Radiologické, histochemické a histologické změny m. erector spinae u pacientů se zlomeninou torakolumbální páteře léčenou otevřenou a miniinvazivní stabilizací.
Detail výsledků
1486214 
PřF 
B-BIO 
Adámek, Radek 

Příčiny masového výskytu sinic r. Merismopedia v horské vodárenské nádrži zotavující se z acidifikace (Josefův Důl, Jizerské hory) a jeho důsledky na upravitelnost vody.
Detail výsledků
2002214 
MFF 
B-FYZ 
Lukáč, František 

Studium interakcí vodíku a defektů v titanu a jeho biokompatibilních slitinách pomocí positronové anihilační spektroskopie
Detail výsledků
832214 
PřF 
B-BIO 
Marhounová, Lucie 

Kognitivní schopnosti sýkory uhelníček a sýkory koňadry v testu object permanence a vliv neofobie na řešení této kognitivní úlohy
Detail výsledků
84214 
PedF 
A-PP 
Whitcroft, Ladislava 

Mezinárodní trendy ve výuce čtenářských strategií a jejich možná aplikace v českých školách
Detail výsledků
806314 
PřF 
B-BIO 
Vacková, Šárka 

Úloha systémové a renální vaskulární reaktivity v akutní hemodynamické odpovědi na významné vazoaktivní látky u experimentálního modelu Fawn-Hooded potkanů s progresí renálního poškození v prehypertenzním a hypertenzním období
Detail výsledků
480214 
KTF 
A-HN 
Mrňa, Jaroslav 

300 let poutí do Netína (1714-2014)
Detail výsledků
682214 
2. LF 
C-C4 
Truxová, Iva 

Charakterizace imunogenní buněčné smrti indukované vysokým hydrostatickým tlakem
Detail výsledků
2090214 
LF Pl 
C-C1 
Brychtová, Michaela 

Stanovení regeneračního potenciálu mezenchymálních kmenových buněk na srdeční tkáň cirhotického porcinního modelu
Detail výsledků
692214 
MFF 
B-FYZ 
Kálosi, Ábel 

Rekombinace iontů zajímavých pro astrofyziku
Detail výsledků
1130214 
PřF 
B-BIO 
Dudová, Zuzana 

Pohlavní systém a druhový koncept u heterothalických druhů Aspergillus v sekci Fumigati
Detail výsledků
1238214 
PřF 
B-GEO 
Novotná, Kateřina 

Vliv vybraných činitelů edukačního procesu na způsob percepce Česka žáky
Detail výsledků
2022214 
MFF 
B-FYZ 
Salava, Jan 

Ultrarychlé elektronické procesy v polovodičových nanostrukturách
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|