velikost textu

Projekty pro rok 2017 - Závěrečné projekty založené roku 2014

 
Strana: / 14
> >|
Počet projektů: 198
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
1448514 
PřF 
B-BIO 
Štundl, Jan 

Srovnání migrace a morfogeneze buněk neurální lišty ryb a analýza jejich role při utváření kraniofaciální diverzity
Detail výsledků
1882314 
MFF 
B-FYZ 
Drozdenko, Daria 

Štúdium nových zliatin na báze horčíka s riadenou mikroštruktúrou (texturou)
Detail výsledků
702214 
PřF 
B-BIO 
Loudová, Miroslava 

Historie balkánského refugia na modelu ježků
Detail výsledků
1784214 
MFF 
A-INF 
Knop, Dušan 

Strukturální teorie grafů a efektivni algoritmy
Detail výsledků
296314 
FaF 
B-BIO 
Ambrož, Martin 

Studium antiproliferační a pro-oxidační aktivity seskviterpenů a jejich potenciální interakce s cytostatiky
Detail výsledků
1874214 
FaF 
Lněničková, Kateřina 

Buněčná linie Caco-2 jako model pro studium II. fáze biotransformace a interakcí léčiv s přírodními látkami
Detail výsledků
354214 
FSV 
A-FGM 
Batistová, Anna 

Kulturní publicistika v londýnských exilových periodikách za druhé světové války
Detail výsledků
1044214 
FSV 
A-FGM 
Aplt, Daniel 

Časopisy pro děti v Československu mezi lety 1948 - 1956: role tisku v ideologické výchově dětí a mládeže
Detail výsledků
1638314 
FSV 
A-FGM 
Zábrodská, Kristina 

Mediální zobrazování životního stylu na příkladu gastronomie v tištěných médiích v období první republiky
Detail výsledků
2038214 
FSV 
A-FGM 
Karaščáková, Zuzana 

Spôsoby využívania Twitteru profesionálnymi novinármi počas volieb do Európskeho parlamentu 2014
Detail výsledků
1764214 
FF 
A-SP 
Pavlova, Olga 

(Ne)možné světy. Utopické a antiutopické prostory v politické a literární teorii
Detail výsledků
1790214 
FF 
A-SP 
Vargovčíková, Jana 

Lobbing jako profese? Kontury profesionalizace a institucionalizace lobbingu ve střední Evropě
Detail výsledků
1198214 
FSV 
A-EK 
Čech, František 

Viacrozmerné modelovanie volatility stredne veľkých a veľkých portfólií
Detail výsledků
588314 
FSV 
A-EK 
Křehlík, Tomáš 

Rozlišování permanentních a tranzitorních spilloverů.
Detail výsledků
1426314 
FSV 
A-HN 
Kačmárová, Pavla 

Vliv ekologické ekonomie v období tzv. zvědečtění politiky v SRN, 1969-1974
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|