velikost textu

Projekty pro rok 2017 - Závěrečné projekty založené roku 2014

 
Strana: / 14
> >|
Počet projektů: 198
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
1598214 
PřF 
B-BIO 
Ponert, Jan 

Význam trehalózy v mykorhizách orchidejí: buněčná lokalizace trehalázy
Detail výsledků
708314 
MFF 
A-INF 
Maršík, Ladislav 

Analýza hudobnej harmónie
Detail výsledků
236214 
MFF 
B-FYZ 
Kúš, Peter 

Nanoštruktúrne plynové senzory na báze oxidov cínu a céru, dopovaných vzácnymi kovmi
Detail výsledků
548214 
MFF 
A-INF 
Böhm, Martin 

Konfigurační LP a další moderní metody pro aproximační a online algoritmy
Detail výsledků
1926314 
MFF 
B-FYZ 
Steinhartová, Tereza 

Nanokompozity na bázi plazmových polymerů pro biolékařské a aerokosmické aplikace
Detail výsledků
720414 
PřF 
B-BIO 
Zahradník, Jiří 

Bakteriální metabolismus morfinových alkaloidů
Detail výsledků
1404214 
KTF 
A-TFP 
Sklenář, Michal 

Obraz české liturgiky 17.–20. století. Vývoj a proměny české katolické liturgiky v české katolické literatuře (1607) 1780–1962
Detail výsledků
1566314 
PřF 
B-BIO 
Kalynovska, Nataliia 

Mechanizmy vzniku neuropatické bolesti
Detail výsledků
1808214 
MFF 
B-FYZ 
Klement, Robert 

Pozorování a modelování disků Be a B[e] hvězd
Detail výsledků
1854214 
LF HK 
Pisal, Rishikaysh 

Role miRNA 302/367 v buněčném reprogramování
Detail výsledků
248214 
FF 
A-FGM 
Özörencik, Helena 

Legitimita jazykového managementu: Ke vzniku a fungování jazykových akademií
Detail výsledků
962314 
FTVS 
Píglová, Tereza 

Identifikace kloubních struktur axiálního systému a jejich vlastností pomocí MRI a TVS metody před a po aplikaci manuální terapie
Detail výsledků
884214 
FTVS 
Šimková, Lucie 

Závislost reologických parametrů vlasů na exogenních faktorech a zdravotním stavu
Detail výsledků
376214 
2. LF 
Pelák, Ondřej 

Určení kvalitativních charakteristik CMV-specifických T-lymfocytů zajišťujících imunitní protekci u sekundárně imunosuprimovaných pacientů.
Detail výsledků
18214 
PřF 
A-TFP 
Fulínová, Eliška 

Aristotelovo pojetí místa a prostoru
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|