velikost textu

Projekty pro rok 2017 - Závěrečné projekty založené roku 2014

 
Strana: / 11
> >|
Počet projektů: 153
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
26214 
2. LF 
Kriška, Ján 

Úloha Wnt signalizační dráhy v regeneraci ischemicky poškozené nervové tkáně
Detail výsledků
38214 
2. LF 
Zikmundová, Markéta 

Kolonizace modifikovaných nanovlákenných membrán kožními buňkami
Detail výsledků
42314 
1. LF 
Mušálková, Dita 

Vývoj a aplikace nových metod pro stanovení zešikmení inaktivace chromosomu X u žen s gonozomálně recesivními metabolickými nemocemi
Detail výsledků
44214 
1. LF 
Fíková, Alžběta 

Význam nádorového mikroprostředí v onkogenezi maligních gliomů
Detail výsledků
76214 
KTF 
A-HE 
Meluzínová, Romana 

Čechy, Jižní Tyrolsko a Tridentské biskupství kolem roku 1400. Reflexe Krásného slohu v malířství
Detail výsledků
82214 
MFF 
B-FYZ 
Moudříková, Šárka 

Ramanova mikrospektroskopie biologických objektů
Detail výsledků
84214 
PedF 
A-PP 
Whitcroft, Ladislava 

Mezinárodní trendy ve výuce čtenářských strategií a jejich možná aplikace v českých školách
Detail výsledků
98214 
PřF 
B-BIO 
Voleman, Luboš 

Import proteinů do mitosomů Giardia intestinalis
Detail výsledků
108214 
1. LF 
Kosinová, Lucie 

Podpora transplantace pankreatických ostrůvků epigenetickou intervencí
Detail výsledků
122214 
MFF 
A-INF 
Brabec, Michal 

Programovací prostředí pro paralelní zpracování datově intenzivních úloh
Detail výsledků
124314 
ETF 
A-TFP 
Roubík, Pavel 

Biblická dogmatika Friedricha Mildenbergera. Jeden pozapomenutý systematicko-teologický koncept
Detail výsledků
152214 
PřF 
B-CH 
Linhart, Ondřej 

Speciační analýza rtuti a arsenu využívající postkolonové UV-fotochemické generování těkavých sloučenin a atomovou absorpční spektrometrii
Detail výsledků
174214 
PřF 
B-GEO 
Tumajer, Jan 

Využití vybraných parametrů cév listnáčů pro rekonstrukci fyzickogeografických procesů
Detail výsledků
178214 
PřF 
B-BIO 
Moslerová, Veronika 

Longitudinální hodnocení obličeje zdravých dětí a pacientů s vybranými syndromy: detekce odchylek v morfologii obličeje
Detail výsledků
220214 
PřF 
B-BIO 
Vaněčková, Libuše 

Imunitní odpověď hostitelů na antigeny ptačích schistosom a diagnostika nákaz pomocí imunologických a molekulárních metod
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|