velikost textu

Projekty pro rok 2017 - Závěrečné projekty založené roku 2014

 
Strana: / 14
> >|
Počet projektů: 198
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
1136214 
FF 
A-FGM 
Svárovská, Nicol 

Max Picard: Die Welt des Schweigens – Překlad a úvodní studie
Detail výsledků
1760214 
FF 
A-HN 
Mašková Janotová, Šárka 

Proměny mlynářského řemesla na Sedlčansku mezi léty 1848 a 1938
Detail výsledků
1766314 
PF 
A-TFP 
Povolná, Michaela 

Distributivní spravedlnost při poskytování zdravotních služeb v kontextu ústavně zaručeného práva na zdravotní péči
Detail výsledků
1070314 
FHS 
A-HN 
Havelka, Jiří 

Konfesní pohledy na ženu v české společnosti v první polovině 20. století
Detail výsledků
1200314 
3. LF 
C-C1 
Kunická, Tereza 

Úloha genetické variability v rozvoji mnohočetné lékové rezistence kolorektálního karcinomu
Detail výsledků
554214 
2. LF 
B-BIO 
Hovorková, Lenka 

Biologie a monitorování BCR/ABL pozitivních leukémií
Detail výsledků
692214 
MFF 
B-FYZ 
Kálosi, Ábel 

Rekombinace iontů zajímavých pro astrofyziku
Detail výsledků
726214 
1. LF 
B-BIO 
Kovalčíková, Jana 

Analýza funkce proteinu TMEM70 v knockout modelech
Detail výsledků
42314 
1. LF 
C-C4 
Mušálková, Dita 

Vývoj a aplikace nových metod pro stanovení zešikmení inaktivace chromosomu X u žen s gonozomálně recesivními metabolickými nemocemi
Detail výsledků
1486214 
PřF 
B-BIO 
Adámek, Radek 

Příčiny masového výskytu sinic r. Merismopedia v horské vodárenské nádrži zotavující se z acidifikace (Josefův Důl, Jizerské hory) a jeho důsledky na upravitelnost vody.
Detail výsledků
1606314 
PřF 
B-BIO 
Antošová, Barbora 

Funkce duálního proteinu β-katenin v morfogenezi oční čočky
Detail výsledků
1284214 
FaF 
C-C3 
Blažíčková, Kateřina 

Význam solubilního endoglinu v patogenezi endoteliální dysfunkce a aterogeneze
Detail výsledků
228214 
PřF 
B-CH 
Nováková, Eliška 

UV generování těkavých sloučenin pro potřeby stopové analýzy technikou QFAAS
Detail výsledků
1214214 
PřF 
B-BIO 
Nedvědová, Iveta 

Hypoxií indukovaný faktor a jeho efekt v energetickém metabolismu srdce u konplastického potkaního kmene SHR-mtBN v adaptaci na hypoxii
Detail výsledků
1910214 
MFF 
B-FYZ 
Saidl, Vít 

Studium antiferomagnetických materiálů pomocí ultrarychlé magneto-optiky
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|