velikost textu

Projekty pro rok 2017 - Závěrečné projekty založené roku 2014

 
Strana: / 14
> >|
Počet projektů: 197
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
1874214 
FaF 
C-C3 
Lněničková, Kateřina 

Buněčná linie Caco-2 jako model pro studium II. fáze biotransformace a interakcí léčiv s přírodními látkami
Detail výsledků
354214 
FSV 
A-FGM 
Batistová, Anna 

Kulturní publicistika v londýnských exilových periodikách za druhé světové války
Detail výsledků
1044214 
FSV 
A-FGM 
Aplt, Daniel 

Časopisy pro děti v Československu mezi lety 1948 - 1956: role tisku v ideologické výchově dětí a mládeže
Detail výsledků
1638314 
FSV 
A-FGM 
Zábrodská, Kristina 

Mediální zobrazování životního stylu na příkladu gastronomie v tištěných médiích v období první republiky
Detail výsledků
702214 
PřF 
B-BIO 
Loudová, Miroslava 

Historie balkánského refugia na modelu ježků
Detail výsledků
1784214 
MFF 
A-INF 
Knop, Dušan 

Strukturální teorie grafů a efektivni algoritmy
Detail výsledků
1882314 
MFF 
B-FYZ 
Drozdenko, Daria 

Štúdium nových zliatin na báze horčíka s riadenou mikroštruktúrou (texturou)
Detail výsledků
1584214 
PřF 
B-GEO 
Bachura, Martin 

Útlm seizmických vĺn v reálnom geologickom prostredí
Detail výsledků
1448514 
PřF 
B-BIO 
Štundl, Jan 

Srovnání migrace a morfogeneze buněk neurální lišty ryb a analýza jejich role při utváření kraniofaciální diverzity
Detail výsledků
624214 
FF 
A-SP 
Mazák, Jaromír 

Sociální hnutí v České republice a jejich vnitřní organizace
Detail výsledků
296314 
FaF 
B-BIO 
Ambrož, Martin 

Studium antiproliferační a pro-oxidační aktivity seskviterpenů a jejich potenciální interakce s cytostatiky
Detail výsledků
2052214 
MFF 
B-FYZ 
Šedivý, Lukáš 

Strukturní defekty v detektorech CdZnTe a CdTe charakterizované pomocí Pozitronové Anihilační Spektroskopie (PAS)
Detail výsledků
494214 
FaF 
B-CH 
Lochman, Lukáš 

Studium rozpoznávacích částí senzorických azaftalocyaninů
Detail výsledků
916314 
1. LF 
C-C4 
Kemelo, Kgalalelo Mighty 

Hepatoprotektivní účinky resveratrolu a jemu podobných látek s allosterickým vlivem na epigenetické lékové cíle
Detail výsledků
2076214 
MFF 
A-INF 
Žilka, Lukáš 

Moderní řečové dialogové systémy
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|