velikost textu

Projekty pro rok 2017 - Přijaté pokračující projekty založené roku 2016

 
Strana: / 21
> >|
Počet projektů: 312
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
435016 
PřF 
B-CH 
Kaiser, Reinhard Peter 

Vývoj nových syntéz kondenzovaných aromatických sloučenin
1156216 
MFF 
A-INF 
Míšek, Jakub 

Metody statické analýzy dynamických jazyků
1144616 
MFF 
B-FYZ 
Kovalenko, Artem 

Laboratorní astrofyzika. Experimentální studium reakcí astrofyzikálně relevantních iontů s atomárním a molekulárním vodíkem a deuteriem.
708216 
PřF 
B-BIO 
Knotek, Adam 

Evoluční a ekologické důsledky polyploidizace Arabidopsis arenosa ve vysokohorském prostředí
925916 
PřF 
B-BIO 
Konečná, Veronika 

Je Primula elatior subsp. corcontica endemickým taxonem naší květeny? Detailní zhodnocení komplexu prvosenky vyšší (Primula elatior) pomocí moderních biosystematických metod
636316 
2. LF 
B-BIO 
Koleničová, Denisa 

Funkční charakterizace astrocytů v průběhu stárnutí a progrese Alzheimerovy choroby
618216 
2. LF 
B-BIO 
Kirdajová, Denisa 

Heterogenita reaktivních gliových buněk po ischemickém poškození mozku
728816 
FSV 
A-SP 
Kubánek, Martin 

Volební strategie a komunikace protestních populistických stran v České republice
678216 
PřF 
B-CH 
Zima, Václav 

Příprava inhibitorů chřipkové neuraminidasy s polárním postranním řetezcem
1172416 
MFF 
A-INF 
Vévoda, Petr 

Adaptivní vzorkování přímého osvětlení pro efektivní simulaci přenosu světla
360216 
PřF 
B-BIO 
Soukup, Jakub 

Úloha extracelulárních váčků v přenosu prionové infekce
922216 
PřF 
B-GEO 
Hušková, Aneta 

Korelace zástupců čeledi Spathognathodontidae (Conodonta) na hranici silur/devon v profilech Na Požárech a Praha-Radotín (pražská synforma)
580716 
1. LF 
Řeboun, Martin 

Využití sekvenovani nové generace pro vysvětlení fenotypových projevů u pacientek s X-vázanými onemocněními.
210216 
2. LF 
Odintsov, Igor 

Plicní hypertenze při experimentálním levostranném srdečním selhání
64216 
1. LF 
Nepožitek, Jiří 

Porucha chování v REM spánku: Kategorizace pohybových vzorců, výskyt fragmentárního myoklonu a klinický vývoj
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|