velikost textu

Projekty pro rok 2017 - Přijaté pokračující projekty založené roku 2015

 
Strana: / 14
> >|
Počet projektů: 209
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
277215 
FF 
A-HE 
Janek, Tomáš 

Římská stavební terakota v oblasti Pannónskeho limitu a v sousedních nadlimitních oblastech.
277815 
PřF 
B-BIO 
Sadílek, David 

Původ a evoluce zmnožených chromosomů u štěnice domácí (Cimex lectularius)
279715 
PřF 
B-BIO 
Žárský, Jakub 

Chladný původ suchozemských rostlin?
280515 
FSV 
A-EK 
Polák, Petr 

Meta-analýza a elasticita obchodu s ohledem na obchodní náklady
280815 
MFF 
B-FYZ 
Wagenknecht, David 

Relativistická teorie spinově závislého transportu v materiálech pro spintroniku
281315 
PřF 
B-BIO 
Schmiedová, Lucie 

Vliv variability gastrointestinální mikrobioty u vlaštovky obecné na fyziologii a fitness hostitele
290215 
1. LF 
B-BIO 
Šetinová, Dita 

Identifikace regulačních RNA kontrolujících produkci antibiotik u rodu Streptomyces
307015 
PřF 
B-CH 
Taraba, Lukáš 

Charakterizace polyanilinu dopovaného atomárními kovy a jeho využití v separačních metodách
307115 
PřF 
B-CH 
Hampejsová, Zuzana 

Příprava a charakterizace biokompatibilních nanovláken s inkorporovaným imunosupresivem cyklosporinem A a studium kinetiky jeho uvolňování do různých médií pomocí metod HPLC/UPLC-MS/MS
309015 
PřF 
B-BIO 
Von Morgen, Patrick 

Úloha fosforylace MRE11 v odpovědi na poškození DNA
311015 
PedF 
A-PP 
Kučerová, Olga 

Vývoj písemného projevu od 1. do 5. třídy základní školy
322315 
FaF 
B-FYZ 
Hurychová, Hana 

Studium fraktálních aspektů tokového chování partikulárních materiálů ve farmaceutické technologii.
322815 
PřF 
B-BIO 
Ramaniuk, Volha 

Regulace vstupu bakteriální buňky do stacionární fáze.
323415 
PřF 
B-BIO 
Mohammad, Mahabub Pasha 

Studium nedávno popsaného mechanismu regulace genové exprese: programované pročítání stop kodónu
324015 
MFF 
B-FYZ 
Hruška, Petr 

Studium přirozeného stárnutí hořčíkových slitin s prvky vzácných zemin
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|