velikost textu

Projekty pro rok 2017 - Přijaté nové projekty 2017

 
Strana: / 23
> >|
Počet projektů: 338
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
1580317 
MFF 
A-INF 
Maršík, Ladislav 

Použití akordických a chroma vzdáleností pro music information retrieval
1556217 
MFF 
A-INF 
Krivák, Radoslav 

Podobnostní metoda pro vyhledávání vazebních míst na proteinech založená na lokální podobnosti substruktur
946217 
FF 
A-HN 
Řídký, Josef 

Současné trendy v historické metodologii - stav dnešní debaty o roli vyprávění v historiografii
618217 
2. LF 
Janský, Petr 

Biochemické a genetické molekulární biomarkery v predikci záchytu paroxysmální fibrilace síní u pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě
926217 
FF 
A-HN 
Ramešová, Michaela 

Zahraniční souvislosti renesance v díle Benedikta Rieda – původ vzorů a migrace kameníků
1300317 
PedF 
A-PP 
Mrázková, Jana 

Postoje školních speciálních pedagogů a ředitelů škol v inkluzivním procesu
488417 
1. LF 
Šindelářová, Romana 

Výzkum prořezávání stálých zubů u českých dětí ve věku 5-14 let
1524217 
MFF 
A-INF 
Kadleček, Petr 

Pokročilá simulace anatomicky věrohodného modelu obličeje
1428217 
PřF 
A-TFP 
Klouda, Jiří 

Kognitivní procesy a pojetí duševní choroby v rétorizujících spisech Corpus Hippocraticum
682217 
PřF 
B-BIO 
Žiak, Jakub 

Molekulární mechanizmy růstu a remodelace axonů.
990217 
3. LF 
Urbaczka Dudysová, Daniela 

Spánková vřeténka a atrofie talamu: cesta ke zhoršení paměti ve stáří
816217 
PřF 
B-BIO 
Martinek, Jan 

Funkce komplexu ARP2/3 v asociaci s rostlinnými peroxisomy
796217 
PřF 
B-BIO 
Pilátová, Jana 

Charakterizace vybraných lipofilních organel u eustigmatofytních řas
1206617 
PřF 
B-BIO 
Rejlová, Ludmila 

Neznámý původ globálně úspěšné kopřivy dvoudomé (Urtica dioica)
412217 
2. LF 
Doušová, Tereza 

Hodnocení funkce CFTR proteinu a predikce odpovědi na léky modulující jeho funkci u vybraných forem cystické fibrózy
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|