velikost textu

Projekty pro rok 2017 - Přijaté nové projekty 2017

 
Strana: / 23
> >|
Počet projektů: 338
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
790217 
PřF 
B-BIO 
Marková, Vendula 

Molekulární interakce a mobilita µ-opioidního receptoru: vliv usměrňovacích ligandů
598217 
1. LF 
Bursová, Miroslava 

Využití mikroextrakčních technik k úpravě vzorku meconia pro identifikaci nových syntetických drog metodou LC/MS
966217 
PřF 
B-BIO 
Steiningerová, Lucie 

Specializovaná biosyntéza 4-alkyl-L-prolinových derivátů, prekurzorů linkomycinu, některých pyrrolo-1,4-benzodiazepinů a hormaomycinu
1392217 
PřF 
B-CH 
Lei, Chen 

Teoretické studium fotokatalytických vlastností 2D oxidů kovů, hydroxidů a jejich kompozitů
40217 
PřF 
B-GEO 
Zahajská, Petra 

Kalibrace metody stabilních izotopů uhlíku a její aplikace na paleorekonstrukci druhohorních ekosystémů
928517 
PřF 
B-BIO 
Sivčev, Sonja 

Modulace purinergních P2X receptorů neuroaktivními steroidy
376217 
MFF 
B-FYZ 
Antalík, Andrej 

Kvantově chemické metody založené na přístupu DMRG pro studium elektronových struktur komplexů s více přechodnými kovy
352217 
PřF 
B-BIO 
Rädisch, Robert 

Exprese genů metabolické dráhy nitrilů s použitím promotorů stacionární fáze růstu
1086217 
PřF 
B-BIO 
Kramná, Barbara 

Interakce mezi strigolaktony a fosfátem - jejich vliv na antioxidační systém a fyziologický stav rostlin
1170317 
PřF 
B-CH 
Urbanovský, Peter 

pH-senzitívne multimodálne kontrastné látky pre magnetickú tomografiu
1276217 
PřF 
B-BIO 
Cvrček, Jan 

Vliv příbuzenských vztahů a inbreedingu na morfologii a zdravotní stav u genealogicky dokumentované osteologické série ze 17. – 21. století
998217 
PřF 
Vavrová, Katarína 

Mechanismus působení doxorubicinu a ellipticinu enkapsulovaných v apoferritinových nanotransportérech na nádorové buňky - studie in vitro
1048317 
PřF 
B-CH 
Jakubec, Dávid 

Zhodnocení přesnosti a efektivity teoretických metod pro výpočet volné energie: aplikace na interakce proteinů s DNA
886317 
MFF 
B-FYZ 
Brajer, Martin 

Optimalizace přípravy materiálů pro antiferomagnetickou spintroniku
130717 
3. LF 
Patzelt, Matěj 

Nové metody zobrazování měkkých tkání pomocí mikro-CT
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|