velikost textu

Projekty pro rok 2016 - Závěrečné projekty po odloženém hodnocení 2013

 
Strana: / 7
> >|
Počet projektů: 97
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
510112 
PřF 
B-BIO 
Ptáček, Jakub 

Využití kombinatoriálních knihoven a proteinového inženýrství pro diagnostiku karcinomu prostaty.
Detail výsledků
516912 
1. LF 
Šmíd, Václav 

Role hemoxygenázy a glykosfingolipidů v cholestáze
Detail výsledků
521212 
PřF 
B-BIO 
Mašek, Jan 

Role transkripčních faktorů Tcf3/4 při derivaci a následné diferenciaci IPSc
Detail výsledků
521412 
FF 
A-HE 
Hasil, Jan 

Česko-bavorské kulturní kontakty v raném středověku 2
Detail výsledků
521812 
FSV 
A-SP 
Vorlová, Tereza 

Transformace kulturní diplomacie po konci studené války
Detail výsledků
526112 
FF 
A-HE 
Odler, Martin 

Staroegyptské měděné předměty do konce Střední říše
Detail výsledků
527012 
FF 
A-HE 
Izdný, Jakub 

Komentovaný překlad Widukindovy kroniky
Detail výsledků
532212 
MFF 
B-FYZ 
Šebesta, Filip 

Studium redoxního mechanismu Pt(IV) komplexů spojeného s jejich navázáním na DNA
Detail výsledků
534212 
1. LF 
Zikmund, Tomáš 

Identifikace mechanizmů regulujících časný vývoj lymfocytů v myším modelu genové delece ISWI ATPázy Smarca5 (Snf2h)
Detail výsledků
539512 
1. LF 
Škereňová, Markéta 

Stanovení matrixových metaloproteinas 2 (MMP2) a 9 (MMP9), vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF) a cirkulujících nádorových buněk (CTC) ve vztahu k progresi nádorových onemocnění prsu a prostaty
Detail výsledků
556912 
1. LF 
Jašprová, Jana 

Vliv časné fototerapie na prevenci bilirubinové encefalopatie
Detail výsledků
567112 
FaF 
B-CH 
Mikušek, Jiří 

Nové typy chirálních organokatalyzátorů odvozených od alkaloidu vasicinonu
Detail výsledků
573112 
PřF 
B-BIO 
Žárský, Vojtěch 

Buněčná lokalizace a funkce peroxisomálních proteinů u Archamoebae
Detail výsledků
574312 
PřF 
B-BIO 
Voříšková, Alena 

Kolonizace úhorů vzácnými rostlinami: Jakou roli hraje diverzita a identita arbuskulárně mykorhizních hub?
Detail výsledků
574812 
PřF 
B-BIO 
Mikát, Michael 

Vznik a evoluce sociálního chování na příkladu rodu Ceratina (Hymenoptera: Apidae)
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100
  > >|