velikost textu

Projekty pro rok 2016 - Závěrečné projekty založené roku 2014

 
Strana: / 6
> >|
Počet projektů: 88
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
356214 
PřF 
B-GEO 
Chalupa, František 

Určení statických modulů porušených skalních hornin na základě dat akustické karotáže a dalších karotážních metod
Detail výsledků
1280214 
PřF 
B-BIO 
Petrušková, Veronika 

Charakterizace exprese cullinu 1 a jeho úloha v ubiquitinylaci proteinů během preimplantačního vývoje skotu
Detail výsledků
332214 
PedF 
A-PP 
Pecková, Simona 

Fiktivní firma jako způsob osvojování cizích jazyků - mezinárodní srovnání
Detail výsledků
1776214 
PedF 
A-PP 
Procházková, Lenka 

Analýza písemně zpracovaných příprav na hodinu pro efektivní přípravu učitelů pro integrovanou výuku
Detail výsledků
140214 
PřF 
B-CH 
Širlová, Zuzana 

Voltametrické stanovení biologicky aktivních organických látek a jejich interakcí s DNA za použití nových typů stříbrných amalgamových elektrod
Detail výsledků
468214 
PřF 
B-CH 
Birhanzlová, Tereza 

Testování nových typů uhlíkových kompozitních filmových elektrod pro ultrastopové voltametrické stanovení genotoxických environmentálních polutantů
Detail výsledků
962214 
FTVS 
A-PP 
Komarc, Martin 

Možnosti využití Edinburského dotazníku v diagnostice laterality u dětí
Detail výsledků
1206314 
PřF 
B-GEO 
Bartůňková, Kristýna 

Využití numerického modelu COSMO pro určení vlivu vodní plochy na mikroklima
Detail výsledků
1822214 
HTF 
A-HN 
Kováč, Martin 

Starokatolická církev v Československu (1968 - 1989)
Detail výsledků
1990214 
HTF 
A-TFP 
Říhová, Ladislava 

Specifika náboženské konverze v díle Arnobia ze Sikky a jeho přínos pro analýzu náboženské situace dnes
Detail výsledků
790214 
3. LF 
Marvan, Jiří 

Význam uspořádání anatomických struktur distální fibuly pro operační řešení různých typů zlomenin hlezna
Detail výsledků
308214 
FSV 
A-EK 
Hrendash, Taras 

Mikroekonomické a pravděpodobnostně-teoretické základy produkčních funkcí a užitkových funkcí
Detail výsledků
658414 
FSV 
A-EK 
Vardanyan, Suren 

Nákaza na experimentálních finančních trzích
Detail výsledků
1624314 
FF 
A-FGM 
Pierścieniak, Piotr Paweł 

Analýza textové složky dialogického typu v učebnicích češtiny jako cizího jazyka
Detail výsledků
386214 
PřF 
B-BIO 
Zelená, Radka 

Autotrofní mikrobiální nárosty na jehlicích nahosemenných dřevin ve vztahu ke znečištění ovzduší
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100
  > >|