velikost textu

Projekty pro rok 2016 - Závěrečné projekty založené roku 2014

 
Strana: / 6
> >|
Počet projektů: 88
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
1370214 
PřF 
B-GEO 
Bukovská, Zita 

Strukturní a metamorfní záznam vývoje tektonických oken na příkladu západní části Taurského okna, Východní Alpy
Detail výsledků
498214 
PřF 
Obr, Adam 

Identifikace nespecifických cílů dasatinibu ovlivňujících buněčnou adhezivitu leukemických buněk
Detail výsledků
1308214 
1. LF 
Štufková, Hana 

Studium funkce proteinu ACBD3 ve vztahu k mitochondriálnímu energetickému metabolismu buňky
Detail výsledků
1092214 
PřF 
A-SP 
Pitoňák, Michal 

Queer geografie: Komodifikace, segregace a globalizace sexuálních identit ve městech?
Detail výsledků
144214 
PedF 
A-HN 
Michalová, Petra 

Propaganda moci posledních Přemyslovců v dobových narativních a diplomatických pramenech
Detail výsledků
716314 
MFF 
B-FYZ 
Křišťan, Petr 

Studium nanočástic oxidů železa pomocí NMR
Detail výsledků
308414 
FF 
A-TFP 
Jirousová, Františka 

Vztah mezi svobodou a řízením v evoluci podle Teilharda de Chardin
Detail výsledků
1990214 
HTF 
A-TFP 
Říhová, Ladislava 

Specifika náboženské konverze v díle Arnobia ze Sikky a jeho přínos pro analýzu náboženské situace dnes
Detail výsledků
358214 
FF 
A-HN 
Polanský, Zdeněk 

Edice pamětí Františka Teplého (1891-1938)
Detail výsledků
580214 
PřF 
B-CH 
Slováková, Eva 

Funkcionalizované mikroporézní organické polymery pro adsorpční aplikace
Detail výsledků
226214 
3. LF 
Weiszenstein, Martin 

Vliv intermitentní hypoxie na regulaci lipolýzy a rozvoj poruch v inzulínové signalizaci v tukové tkáni u myšího modelu syndromu spánkové apnoe
Detail výsledků
2048514 
MFF 
B-FYZ 
Tovt, Andrii 

Struktura a chemická reaktivita modelových katalyzátorů NiPt/CeO2 a CoPt/CeO2 pro aplikace v palivových článcích
Detail výsledků
1206314 
PřF 
B-GEO 
Bartůňková, Kristýna 

Využití numerického modelu COSMO pro určení vlivu vodní plochy na mikroklima
Detail výsledků
992214 
FaF 
B-CH 
Hroch, Lukáš 

Syntéza modulátorů interakce ABAD-Aβ jako potenciálních léčiv Alzheimerovy nemoci
Detail výsledků
966214 
PřF 
Vavřínová, Anna 

Úloha sympatického nervového systému při vývoji genetické hypertenze
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100
  > >|