velikost textu

Projekty pro rok 2016 - Závěrečné projekty založené roku 2013

 
Strana: / 10
> >|
Počet projektů: 145
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
8313 
MFF 
B-FYZ 
Kmječ, Tomáš 

Hyperjemné interakce v multiferoikách
Detail výsledků
18213 
PřF 
B-CH 
Krajíček, Jan 

Komplexní analýza výstražných a obraných látek ploštic vysokoúčinnými separačními technikami spojenými s hmotnostní detekcí
Detail výsledků
24213 
FF 
A-HE 
Soukupová, Věra 

Vnímání národnostních rozdílů ve vztahu k českým zemím během pozdního středověku – české země jako exemplum?
Detail výsledků
30213 
PřF 
B-GEO 
Růžičková, Veronika 

Biodostupnost platinových kovů z vybraných geomateriálů
Detail výsledků
36213 
FF 
A-FGM 
Rysová, Magdaléna 

Diskurzní konektory v češtině
Detail výsledků
54313 
3. LF 
Jeřábek, Pavel 

Nové možnosti tlumení opioidních abstinenčních příznaků pomocí antagonistů ghrelinového a orexinového receptoru
Detail výsledků
64213 
PřF 
B-CH 
Štenclová, Pavla 

Konstitučně-dynamické polymery na bázi oligothiofenů
Detail výsledků
68313 
PřF 
B-BIO 
Borovec, Ondřej 

Unikátní symbióza hub s kořeny středomořské endemické trávy Posidonia oceanica: výskyt, fenotypová a genetická variabilita a potenciální ekofyziologický význam
Detail výsledků
68413 
MFF 
A-PP 
Děchtěrenko, Filip 

Modely očních pohybů při sledování více objektů
Detail výsledků
70413 
PřF 
B-GEO 
Emmer, Adam 

Vytvoření regionálně zaměřené metody pro evaluaci přírodních ohrožení typu GLOF v pohoří Cordillera Blanca (Peru)
Detail výsledků
76213 
MFF 
B-FYZ 
Klicpera, Milan 

Vibronové stavy ve sloučeninách CeTX3 a CeT2X2
Detail výsledků
98213 
PřF 
B-BIO 
Žídek, Radim 

Wnt signalizace ve vývoji a evoluci centrální nervové soustavy
Detail výsledků
108213 
PřF 
B-CH 
Škoch, Karel 

Hydrofilní fosfinoferrocenové ligandy
Detail výsledků
108313 
MFF 
B-FYZ 
Šácha, Petr 

Dynamika stratosféry a propojení s troposférou a mezosférou
Detail výsledků
110213 
PřF 
B-CH 
Krchová, Tereza 

MRI kontrastní látky využívající přenosu saturace
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|