velikost textu

Projekty pro rok 2016 - Přijaté pokračující projekty založené roku 2015

 
Strana: / 23
> >|
Počet projektů: 335
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
113215 
PřF 
B-CH 
Topolovčan, Nikola 

Vývoj nových postupů pro syntézu seskviterpenů
366115 
MFF 
B-FYZ 
Zámečníková, Martina 

Depopulácia excitovaných stavov atómov v medzihviezdnom priestore
388615 
MFF 
B-FYZ 
Lindnerová Mudroňová, Kateřina 

Studium polymorfismu kvadruplexů nukleových kyselin
248815 
MFF 
B-FYZ 
Karlický, Jan 

Implementace numerického modelu atmosféry WRF/chem a jeho aplikace
173915 
1. LF 
A-PP 
Jaššová, Katarína 

Porovnání účinnosti psychoterapie s terapií rTMS při léčbě psychogenního přejídání
362215 
MFF 
B-FYZ 
Shelemin, Artem 

Biomimetické nanostrukturované plazmové polymery s víceškálovou drsností
269615 
1. LF 
Jedličková, Ivana 

Studium genetické a molekulární podstaty pozdních forem neuronální ceroidní lipofuscinózy s využitím moderních metod analýzy genomu
338415 
PřF 
B-GEO 
Košek, Filip 

Mineralogie extrémních prostředí hořících uhelných hald: in situ identifikace novotvořených minerálů a organických látek pomocí miniaturních Ramanovských spektrometrů
134615 
2. LF 
Valný, Martin 

Role NG2 gliových buněk během stárnutí a Alzheimerovy choroby
368415 
FSV 
A-FGM 
Rosenfeldová, Jana 

Komparativní analýza národních veřejných debat o Evropské unii - vztah mezi kvalitou veřejné sféry a postojem země k evropské integraci
164815 
MFF 
A-INF 
Šik, Martin 

Monte Carlo metody s Markovskými řetězci pro efektivní syntézu obrazu
340915 
MFF 
A-INF 
Vorba, Jiří 

Strojové učení v simulacích přenosu světla
97515 
2. LF 
Fábera, Petr 

Následky perinatálního inzultu v excitabilitě mozku a účincích inhibičních systémů u laboratorního potkana
172915 
MFF 
B-MAT 
Gergelits, Tomáš 

Konvergence a efektivita adaptivních metod pro numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic se zahrnutím algebraické chyby
203815 
KTF 
A-TFP 
Vybíralová, Eva 

Tajná svěcení v Československu v letech 1948-1989 z pohledu kanonického práva
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|