velikost textu

Projekty pro rok 2016 - Přijaté pokračující projekty založené roku 2014

 
Strana: / 15
> >|
Počet projektů: 214
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
1448514 
PřF 
B-BIO 
Štundl, Jan 

Srovnání migrace a morfogeneze buněk neurální lišty ryb a analýza jejich role při utváření kraniofaciální diverzity
1472214 
PřF 
B-GEO 
Hošek, Jan 

Využití paleoenvironmentálního záznamu z nově objevených pozdně glaciálních jezer na Třeboňsku k regionálním a nadregionálním korelacím klimatického a vegetačního vývoje
1472314 
PřF 
B-BIO 
Duchoslav, Miloš 

Funkční analýza izoforem PsbO in vitro a v huseníčku
1474314 
MFF 
B-FYZ 
Kuchař, Aleš 

Vlnové procesy ve střední atmosféře a jejich význam pro vazbu vybraných atmosférických oblastí
1478214 
PřF 
B-BIO 
Šťastná, Monika 

Funkční charakterizace transkripčního faktoru Msx1 ve střevním epitelu a nádorových buňkách odvozených z karcinomů střeva
1484214 
FF 
A-SP 
Vyskočilová Fousková, Marie 

Boj o ženu! Jak politické strany v první ČSR oslovovaly a mobilizovaly voličky
1506314 
PřF 
B-BIO 
Dzetkuličová, Veronika 

Ontogeneze hutné kostní tkáně: Mikro-CT analýza geometrických vlastností průřezů dlouhých kostí končetin nedospělých jedinců ze sklonku Velké Moravy (Pohansko u Břeclavi)
1508414 
3. LF 
B-BIO 
Englerová, Kateřina 

Stálost objektu jako metoda pro výzkum vyšších kognitivních funkcí primátů: Nový test teorie mysli
1510214 
FHS 
A-PP 
Binter, Jakub 

Psychofyziologická reakce dospívajících mužů na dva typy uměle navozené vnitropohlavní kompetitivní situace: kompetice o partnerku a kompetice o zdroje
1522214 
PřF 
B-BIO 
Tichá, Eliška 

Rychlost a mechanismy šíření invazního Rumex alpinus v Krkonoších
1544214 
PřF 
B-BIO 
Ryšánek, David 

Substrátová specificita, ekofyziologie a vliv mikrohabitatu u zelené vláknité řasy Klebsormidium (Klebsormidiophyceae, Streptophyta)
1556214 
PřF 
B-BIO 
Hanušová, Kristýna 

Mikroevoluční procesy v polymorfní skupině Cystopteris fragilis: jaké jsou mechanismy geneze kryptických linií?
1572314 
MFF 
A-INF 
Rosa, Rudolf 

Modelování závislostní syntaxe napříč jazyky
1574414 
PedF 
A-PP 
Doležalová, Eliška 

Vývoj syntaxe psané češtiny u žáků staršího školního věku
1578214 
FSV 
A-EK 
Schwarz, Jiří 

Patenty: prostředky inovace, nebo strategické cíle?
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|