velikost textu

Projekty pro rok 2016 - Přijaté nové projekty 2016

 
Strana: / 24
> >|
Počet projektů: 349
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
530216 
PřF 
B-CH 
Rázková, Kristýna 

Multikomponentní konjugované metalo-supramolekulární dynamery
668216 
PřF 
B-BIO 
Melkes, Barbora 

Studium molekulárních interakcí μ-opioidních a TRPV1 receptorů a jejich signálních systémů
898616 
PřF 
Čočková, Zuzana 

Modulace funkce RNA demetylázy FTO v buněčné linii SH-SY5Y: vliv na insulinovou signalizaci, mitochondriální respiraci a citlivost k amyloidovému β-peptidu (1-42)
968216 
PřF 
B-CH 
Hložek, Tomáš 

Vývoj mikroextrakční metody pro stanovení lipofilních léčiv v krvi předávkovaných pacientů v průběhu lipidové terapie
606216 
PřF 
B-CH 
Musil, Karel 

Vývoj a aplikace zdvojeného tlakového pulzního modulárotu pro plynovou chromatografii
198516 
PřF 
B-BIO 
Blažková, Kristýna 

Vývoj umělých bispecifických nanočástic pro imunoterapii v rakovině prostaty
992416 
PřF 
B-BIO 
Leontovyčová, Hana 

Biosyntéza auxinů askomycetou Leptosphaeria maculans a vliv těchto hormonů na průběh infekce hostitelské rostliny
228216 
PřF 
B-BIO 
Novák, Jakub 

Analýza změn chromatinu vyvolaných infekcí bakterií Bordetella pertussis a identifikace jejich bakteriálních spouštěčů
200516 
PřF 
B-BIO 
Tůmová, Lenka 

Rostlinné steroidy v regulaci primárních fotosyntetických procesů: mezidruhové rozdíly a nová potenciální role ekdysteroidů?
729516 
PřF 
B-BIO 
Macháček, Tomáš 

Úloha oxidu dusnatého při infekci obratlovčích hostitelů viscerotropními a neurotropními druhy ptačích schistosom
40216 
PřF 
B-BIO 
Nováková, Lucie 

Morfologická variabilita rejska obecného (Sorex araneus) ve středoevropském prostoru
760216 
PřF 
B-CH 
Šubová, Martina 

Využití multidimenzionálních separačních technik pro studium obranného mechanismu ploštic
630216 
PřF 
B-CH 
Hrdlička, Vojtěch 

Elektromembránová separace a voltametrické stanovení biomarkerů v moči
734216 
PřF 
B-CH 
Němečková, Anna 

Stanovení vybraných biomarkerů v lidské moči průtokovými metodami s elektrochemickou a spektrofotometrickou detekcí
1076016 
PřF 
B-CH 
Blahut, Jan 

Vysokoúčinné kontrastní látky pro zobrazování nevodíkových jader magnetickou rezonancí
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|