velikost textu

Projekty pro rok 2016 - Přijaté nové projekty 2016

 
Strana: / 24
> >|
Počet projektů: 349
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
592216 
PřF 
B-BIO 
Kauerová, Soňa 

Vliv bioaktivních produktů tukové tkáně na adhezi monocytů k endotelu
946216 
PřF 
B-BIO 
Janoušková, Martina 

Mechanismus degradace Ms1 v Mycobacterium smegmatis
422216 
PřF 
B-CH 
Panchártek Suchá, Lucie 

Solubilizace nízkomolekulárních solvofobních látek do kopolymerních dendrimerů - studie pomocí disipativní částicové dynamiky
664216 
3. LF 
Daniel, Petr 

Detekce jaderných a mitochondriálních proteinů se změněnou expresí u buněk nádorů prsu rezistentních k paclitaxelu
680216 
LF HK 
Pokorná, Zuzana 

Studium kardioprotektivních účinků ACE-inhibitoru, dexrazoxanu a jeho nových derivátů vůči chronické antracyklinové kardiotoxicitě u králíka.
706216 
3. LF 
Petríková, Ivana 

Určení kritické vývojové periody pro účinky metamfetaminu na chování laboratorního potkana v dospělosti
484916 
FF 
A-FGM 
Filová, Simona 

Femininní prvek v díle Fjodora Michajloviče Dostojevského
1164216 
MFF 
B-FYZ 
Havlíček, Karel 

Výzkum efektivity různých forem a metodik experimentů ve výuce fyziky
562216 
PřF 
B-BIO 
Man, Matěj 

Řekni, kde ty mechy jsou! Podmínky výskytu a predikční modelování.
426216 
PřF 
B-GEO 
Piskala, Vladimír 

Časová stabilita módů proměnlivosti atmosférické cirkulace a jejich vliv na meteorologické prvky ve 20. století
400216 
FF 
A-SP 
Lysoňková, Michala 

Identita a stát v evropské integraci: K Habermasově konstituci Evropy
374216 
FSV 
A-SP 
Hiekischová, Michaela 

Odcizení od politiky na úřadech práce jako důsledek reformy politiky zaměstnanosti
898616 
PřF 
Čočková, Zuzana 

Modulace funkce RNA demetylázy FTO v buněčné linii SH-SY5Y: vliv na insulinovou signalizaci, mitochondriální respiraci a citlivost k amyloidovému β-peptidu (1-42)
1110716 
PedF 
A-PP 
Pěnička, Jaroslav 

Motivácia učiteľov k profesnému rozvoju a kariérnemu rastu v Českej a Slovenskej republike
932616 
LF HK 
Habartová, Klára 

Testování protinádorového účinku isochinolinových alkaloidů
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|