velikost textu

Projekty pro rok 2015 - Závěrečné projekty založené roku 2014

 
Strana: / 2
> >|
Počet projektů: 25
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
74214 
FSV 
A-SP 
Tušková, Eva 

Úroveň hodnocení politik podporujících zdraví v České Republice
Detail výsledků
1052314 
FSV 
A-EK 
Avdulaj, Krenar 

Modelování závislostí časových řad kopulovou kvantilovou regresí
Detail výsledků
414214 
MFF 
B-FYZ 
Ibehej, Tomáš 

Studium transportních procesů probíhajících při interakci plazmatu s vnořenou pevnou látkou
Detail výsledků
528314 
FSV 
A-EK 
Audzei, Volha 

Měnová politika a podstupování rizika
Detail výsledků
1332214 
FF 
A-PP 
Georgi, Hana 

Propoziční hustota v písemných projevech seniorů
Detail výsledků
1340214 
FSV 
A-EK 
Pištora, Vojtěch 

Makroekonomické zprávy a jejich vliv na kreditní prémii svrchovaného rizika
Detail výsledků
1364214 
PřF 
B-GEO 
Musil, Petr 

Ve městě bez domova: podmíněnosti a důsledky každodenního pohybu bezdomovců/kyň
Detail výsledků
908214 
FF 
A-FGM 
Roreitner, Robert 

Alkmánovo "Partheneion z Louvru"
Detail výsledků
1534214 
FSV 
A-EK 
Žílová, Pavlína 

Determinanty generické substituce léčiv v České republice
Detail výsledků
348314 
HTF 
A-TFP 
Holý, Martin 

Vladimír Kubáč - osobnost českého teologa v kontextu doby
Detail výsledků
578214 
FSV 
A-EK 
Pidkuyko, Myroslav 

Eseje o oceňování aktiv za neúplných informací
Detail výsledků
578314 
FSV 
A-EK 
Borga, Liyousew Gebremedhin 

Efekty raných intervencí na dětský kognitivní a nekognitivní vývoj
Detail výsledků
598214 
FSV 
A-EK 
Andrlíková, Petra 

Modelování pravděpodobnosti defaultu pomocí bayesovské analýzy
Detail výsledků
608214 
FHS 
A-TFP 
Bojda, Martin 

Herderova filosofie kultury
Detail výsledků
616214 
FF 
A-SP 
Lysoňková, Michala 

Schmittův pojem politična
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50
  > >|