velikost textu

Projekty pro rok 2015 - Závěrečné projekty založené roku 2013

 
Strana: / 6
> >|
Počet projektů: 83
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
880213 
PedF 
A-PP 
Šturcová, Alena 

Diagnostika obtíží žáků při výuce CLIL
Detail výsledků
642413 
PřF 
B-BIO 
Kaupová, Sylva 

Bioarcheologie populací raného středověku Evropy: vztah zdravotního stavu, sociální diferenciace, migrace a výživy
Detail výsledků
638613 
PřF 
B-CH 
Mlčochová, Květoslava 

Příprava a charakterizace selektivních analogů insulinu, IGF-1/2 a jejich hybridních analogů pro obě isoformy insulinového receptoru a IGF-1 receptoru
Detail výsledků
1250213 
MFF 
A-PP 
Šalom, Pavel 

Středoškolská výuka kombinatoriky orientovaná na problem-solving
Detail výsledků
558213 
PřF 
B-CH 
Gajdošová, Veronika 

Ovlivnění elektronové struktury vybraných chromoforů a luminoforů v důsledku jejich interakce s povrchy Ag nanočástic
Detail výsledků
736213 
LF HK 
Hrebíková, Hana 

Příprava decelularizovaných tkáňových skafoldů pro osídlení kmenovými buňkami
Detail výsledků
638913 
PřF 
B-BIO 
Stančíková, Jitka 

Funkční charakterizace proteinu Nkd1, inhibitoru Wnt signální dráhy, ve střevním epitelu a jaterní tkáni
Detail výsledků
904913 
PedF 
A-PP 
High, Radka 

Diagnostika časové perspektivy u středoškolské mládeže
Detail výsledků
1392213 
3. LF 
Melicher, Tomáš 

Poruchy bílé hmoty u nemocných schizofrenií
Detail výsledků
1488213 
3. LF 
Fontana, Josef 

Vliv GLP-1 analog na jaterní regeneraci a metabolismus
Detail výsledků
638813 
PedF 
A-PP 
Simonová, Jaroslava 

Přechod mezi preprimárním a primárním vzděláváním – studium faktorů ovlivňujících volbu vzdělávací dráhy
Detail výsledků
903513 
FSV 
A-SP 
Kolmaš, Michal 

Multilateralismus v diskurzu: USA, EU a Japonsko
Detail výsledků
548213 
FHS 
A-SP 
Masníková, Helena 

Vnitřní vysídlení na území Ázerbájdžánu: Změna genderových rolí
Detail výsledků
851313 
FHS 
A-SP 
Kuchyňková, Andrea 

Vliv translokální migrace na rodinnou strukturu a genderové role (migrace péče z ČR do Rakouska)
Detail výsledků
26213 
1. LF 
Rusinová, Kateřina 

Rozvoj transplantačního programu v ČR – rozšíření o kontrolované dárce zemřelé důsledkem nevratné zástavy krevního oběhu (Maastricht 3). Prospektivní longitudinální kohortová studie sledující prediktory úmrtí do 60 min od přechodu na paliativní péči. Kritický rozbor právních, etických a medicínských aspektů a vytvoření doporučeného protokolu postupu.
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100
  > >|