velikost textu

Projekty pro rok 2015 - Závěrečné projekty založené roku 2013

 
Strana: / 6
> >|
Počet projektů: 83
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
1268213 
LF Pl 
Pitule, Pavel 

Expresní hladina genů tetraspaninové rodiny při vzniku a vývoji kolorektálního karcinomu
Detail výsledků
794413 
PřF 
B-BIO 
Pichrtová, Martina 

Tvorba klidových stadií a odolnost vůči vysychání u řasy Zygnema
Detail výsledků
304313 
LF HK 
Suchánková Kleplová, Tereza 

Diferenciace kmenových buněk zubní pulpy dočasných zubů
Detail výsledků
26213 
1. LF 
Rusinová, Kateřina 

Rozvoj transplantačního programu v ČR – rozšíření o kontrolované dárce zemřelé důsledkem nevratné zástavy krevního oběhu (Maastricht 3). Prospektivní longitudinální kohortová studie sledující prediktory úmrtí do 60 min od přechodu na paliativní péči. Kritický rozbor právních, etických a medicínských aspektů a vytvoření doporučeného protokolu postupu.
Detail výsledků
1174213 
1. LF 
Pánková, Alexandra 

Inkretiny a kouření
Detail výsledků
878913 
PřF 
B-GEO 
Kopečná, Martina 

Rezidenční mobilita obyvatel metropolitních oblastí v České republice s důrazem na Pražský metropolitní region
Detail výsledků
1224413 
MFF 
B-FYZ 
Zimmermann, Petr 

Adsorpce a manipulace konjugovaných molekul na nanostrukturovaných křemíkových substrátech
Detail výsledků
112213 
FF 
A-HN 
Geaney, Kathleen Brenda 

Svůj mezi cizími, cizí mezi svými: Anglojazyčná levicově orientovaná skupina v Československu 1948-1968
Detail výsledků
880213 
PedF 
A-PP 
Šturcová, Alena 

Diagnostika obtíží žáků při výuce CLIL
Detail výsledků
1392213 
3. LF 
Melicher, Tomáš 

Poruchy bílé hmoty u nemocných schizofrenií
Detail výsledků
638613 
PřF 
B-CH 
Mlčochová, Květoslava 

Příprava a charakterizace selektivních analogů insulinu, IGF-1/2 a jejich hybridních analogů pro obě isoformy insulinového receptoru a IGF-1 receptoru
Detail výsledků
834313 
PřF 
B-GEO 
Hrabák, Jiří 

Multifunkčnost českého zemědělství: regionální typologie a chování zemědělců
Detail výsledků
1362413 
MFF 
A-INF 
Šik, Martin 

Strojové učení pro efektivní syntézu obrazu
Detail výsledků
1088213 
ETF 
A-TFP 
Širka, Zdenko 

Hermeneutika zkušenosti a její využití v christologii a ekleziologii
Detail výsledků
428313 
FF 
A-TFP 
Ivan, Michal 

Kritické zhodnocení diskuse vedoucí k odmítnutí filozofie běžného jazyka
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100
  > >|