velikost textu

Projekty pro rok 2015 - Závěrečné projekty založené roku 2013

 
Strana: / 5
> >|
Počet projektů: 75
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
26213 
1. LF 
Rusinová, Kateřina 

Rozvoj transplantačního programu v ČR – rozšíření o kontrolované dárce zemřelé důsledkem nevratné zástavy krevního oběhu (Maastricht 3). Prospektivní longitudinální kohortová studie sledující prediktory úmrtí do 60 min od přechodu na paliativní péči. Kritický rozbor právních, etických a medicínských aspektů a vytvoření doporučeného protokolu postupu.
Detail výsledků
903413 
PřF 
B-CH 
Ptáčková, Renata 

Strukturní mapování protein-proteinových interakcí pomocí fotoaktivovatelných proteinových nanosond a hmotnostní spektrometrie
Detail výsledků
903513 
FSV 
A-SP 
Kolmaš, Michal 

Multilateralismus v diskurzu: USA, EU a Japonsko
Detail výsledků
904913 
PedF 
A-PP 
High, Radka 

Diagnostika časové perspektivy u středoškolské mládeže
Detail výsledků
910613 
PřF 
A-SP 
Čady, Ondřej 

Metody odhadu budoucích epidemiologických parametrů onkologických onemocnění
Detail výsledků
916413 
HTF 
A-TFP 
Svoboda, Boris 

Rétorika vybraných Ježišových rečí v evanjeliu Matúša a Lukáša
Detail výsledků
924213 
FHS 
A-SP 
Virtová, Tereza 

Továrna na lepší život? Etnografie globální továrny v Česku
Detail výsledků
984313 
FTVS 
A-EK 
Vlasáková, Nikol 

Standardizace dotazníkové metody Developmental Coordination Disorder Questionnaire pro děti ve věku 6 - 8 let v České Republice
Detail výsledků
1000213 
FF 
A-SP 
Doleček, Pavel 

Vývoj pojetí vědy ve filosofii F. A. Hayeka
Detail výsledků
84213 
PřF 
B-CH 
Mika, Jan 

Vývoj a využití elektrochemických detektorů s vysokým stupněm konverze pro průtokové metody
Detail výsledků
112213 
FF 
A-HE 
Geaney, Kathleen Brenda 

Svůj mezi cizími, cizí mezi svými: Anglojazyčná levicově orientovaná skupina v Československu 1948-1968
Detail výsledků
116213 
FF 
A-PP 
Maulisová, Alice 

Zhodnocení dynamiky a prediktorů kognitivního vývoje u dětských epileptochirurgických pacientů
Detail výsledků
154613 
MFF 
A-INF 
Škoda, Petr 

Efektivní molekulární reprezentace
Detail výsledků
158213 
MFF 
B-FYZ 
Stráský, Josef 

Studium fázových transformací ve slitinách beta-Ti pro využití v medicíně
Detail výsledků
224313 
FSV 
A-FGM 
Pavlíčková, Tereza 

Jak si mediální publika domýšlejí autora: Hermeneutický pohled na představu mediálních publik o autorovi jakožto nástroj mediálních publik v procesu interpretace
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100
  > >|